Studenci o przyszłość przemysłu morskiego

15 grudnia na Akademii Morskiej w Gdyni odbędzie się II Gdyńska Debata Młodych – „Przyszłość przemysłu morskiego w Gdyni”.


Studenci podczas debaty będą zastanawiać się nad stanem i kondycją przemysłu morskiego w Gdyni oraz w całym regionie. Kontrowersje, jakie ciągle budzą zmiany w polskiej gospodarce morskiej skłoniły do podjęcia tego trudnego, ale ważnego tematu. Ważnego szczególnie dla Gdyni i jej mieszkańców, którzy byli, są i będą związani z morzem. Podczas debaty uczestnicy będą starali się odpowiedzieć na ważne pytanie: czy w dobie recesji, upadku stoczni, znikomej liczby armatorów jest jeszcze miejsce dla prężnej, konkurencyjnej i rozwojowej polskiej gospodarki morskiej na arenie międzynarodowej? Organizatorzy chcą włączyć w tą dyskusję młodych ludzi, ponieważ to dla nich gospodarka morska może okazać się szansą i wyzwaniem, które może wyznaczać drogę zawodową.

 

Debata odbędzie się w formie moderowanej dyskusji zaproszonych gości oraz pytań od publiczności. Pierwsza część będzie trwała około godzinę i zakłada dyskusje zaproszonych gości, której przysłuchiwać będzie się publiczność. W drugiej  części, która również potrwa około godzinę zaproszeni goście będą odpowiadać na pytania i ustosunkowywać się do poglądów wypowiadanych przez uczestników. Do debaty w charakterze ekspertów zostali zaproszeni przedstawiciele Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Marynarki Wojennej, Ministerstwa Infrastruktury i Transportu, Stoczni Remontowej Natua S.A., Linii Żeglugowych Pol-Levant oraz Portu Gdynia S.A.

 

Debata rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa do godziny 12.00. Rejestracja, informacje o debacie oraz biuletynie Gdyńskich Debat Młodych znajdują się na stronie internetowej projektu: www.gdm.fundacjapsc.pl.

Projekt i wykonanie: Mehowmy