STREFA SPOŁECZNA Święta Wolności i Solidarności

W dniach 1-11 czerwca 2019 roku w Gdańsku odbędzie się Święto Wolności i Solidarności z okazji 30 rocznicy odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie, organizowane przez Miasto Gdańsk i Europejskie Centrum Solidarności.

W dn. 1-4 czerwca zorganizowana zostanie strefa, w której gospodarzami będą organizacje społeczne. Celem strefy jest pokazanie, jak zmienia się Polska dzięki aktywności organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Chcemy pokazać wieloletni dorobek organizacji społecznych, czyli wszystko to, co by się w Polsce nie wydarzyło, gdyby nie odpowiedzialność i zaangażowanie sektora pozarządowego. Chcemy opowiedzieć, jak działają organizacje, jakie są obszary ich aktywności, kim są ludzie w nich pracujący i ci, którzy korzystają z ich wsparcia. Pragniemy porozmawiać o tym, jak lepiej budować przyszłość.

W ramach strefy przewiduje się utworzenie stanowisk, w których wyłonione organizacje będą mogły w sposób aktywny zaprezentować swoje kompetencje, osiągnięcia oraz zainteresowania. Organizatorom zależy na szerokiej reprezentacji różnych środowisk oraz zaprezentowanie oferty, która będzie atrakcyjna dla jak największej liczby osób odwiedzających strefę.

Organizator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić udział wszystkim zgłoszonym organizacjom, jak również grupom nieformalnym, jednak ze względu na ograniczenia logistyczne istnieje prawdopodobieństwo, że nie będzie mógł zagwarantować miejsca wszystkim chętnym.

W formularzu, należy wskazać formy aktywności, jaką chcieliby Państwo realizować w trakcie Święta Wolności i Solidarności – debaty, prelekcje, warsztaty lub inne włączające formy prezentacji zagadnień z Państwa obszaru tematycznego. Organizacje mogą skorzystać ze wsparcia finansowego na pokrycie kosztów podróży i pobytu w Gdańsku oraz na realizację programu.

Istnieje możliwość składania zgłoszeń wspólnych.

Formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie: https://2019gdansk.pl/strefaSpoleczna.qbpage można wysyłać do 10 maja 2019 r.

Projekt i wykonanie: Mehowmy