Stop prześladowaniom

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa” – to pierwszy artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ustanowionej przez ONZ. 21 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową przypominający o ciągle obecnym problemie rasizmu.


21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Topimy Marzannę, dzieci wagarują, wszystkich ogarnia wielka radość kończąca zimowy czas. Ten dzień ma jednak jeszcze jedno, ogromnie ważne znaczenie – to Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową oraz pierwszy dzień Tygodnia Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową. Obchody mają na celu uczczenie pamięci ofiar masakry w Sharpeville (RPA) z 1960 r., w której z powodów rasowych zginęło 69 osób i innych incydentów na tle nacjonalistycznym oraz wzmożenie działalności społeczeństwa na rzecz usunięcia wszelkich form ksenofobii i dyskryminacji na świecie.


Deklaracja Praw Człowieka obowiązuje od 1948 r., jednak jego podstawowe założenie – równość wszystkich ludzi – jest wciąż łamane. Obecnie nadal spotkać można przejawy segregacji na podstawie pochodzenia czy koloru skóry. Rasizm, inaczej dyskryminacja rasowa, głosi, iż różnice w wyglądzie przekładają się również na różnice intelektualne i osobowościowe, co stawia jedne rasy ponad innymi.


Wielu osobom pewnie wydaje się, że dyskryminacja rasowa jest problemem wymierającym. Nic bardziej mylnego. Wystarczy spojrzeć na Europę Środkową. We Francji dąży się do całkowitego wyeliminowania ludności Romskiej. Prezydent wydał polecenie zniszczenia romskich obozowisk oraz deportację ich mieszkańców. Holenderskie antyimigracyjne ugrupowanie PVV założyło portal internetowy za pośrednictwem którego namawia na składanie skarg na imigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej, głównie Polaków. Również w naszym kraju dochodzi do aktów dyskryminacyjnych, m.in. na Romach.


Przykłady można mnożyć. Przedstawione powyżej to tylko kilka incydentów rozgrywających się w tym roku. Żyjemy w zjednoczonej Europie, chcemy egzystować w społeczeństwie jak najbardziej ucywilizowanym, w którym nie powinna występować jakakolwiek nierówność. W rzeczywistości jest jednak inaczej. Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową to dobry czas, by zastanowić się nad skalą problemu, przemyśleć nasze postępowanie wobec drugiego człowieka oraz to, czy nie zdarza się nam osądzać gorzej ludzi, którzy pod jakimś względem są inni od przyjętego schematu.

 

 

Justyna Bastrzyk

 

 

 

 

 

Foto: Beatrice Murch

Projekt i wykonanie: Mehowmy