Staże dla koordynatorów

NA CZYM POLEGA WSPARCIE W RAMACH STAŻU?

To specjalna ścieżka wsparcia dla koordynatorów, zarówno tych początkujących w obszarze współpracy z wolontariuszami – którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę i kompetencje, jak i tych mniej i bardziej doświadczonych – którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę i pogłębiać lub pozyskiwać kolejne umiejętności. To również dobra okazja do wymiany doświadczeń i inspirowania się dobrymi praktykami i sprawdzonymi rozwiązaniami wypracowanymi przez inne organizacje i instytucje.

Koordynatorzy mogą skorzystać z oferty odbycia staży w centrach wolontariatu, wybranych organizacjach pozarządowych, instytucjach i innych placówkach współpracujących z wolontariuszami, gdzie doświadczeni koordynatorzy wolontariatu, posiadający wieloletnią praktykę w tym zakresie, będą służyć pomocą ekspercką tym mniej doświadczonym lub z doświadczeniem, ale poszukujących nowych dróg i form rozwoju czy nowych narzędzi zarządzania wolontariatem.

Gospodarz stażu i przedstawiciel Korpusu Solidarności we współpracy z koordynatorem opracowują zakres i przebieg stażu w taki sposób, aby jego program w optymalny sposób odpowiadał na potrzeby uczestnika. Aby wzmocnić swoją ścieżkę rozwoju, uczestnicy stażu będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnej pracy z mentorem – doświadczonym koordynatorem wolontariatu.

Do dyspozycji każdy stażysta ma grant stażowy w wysokości 1.000 zł, który może wykorzystać na wybrane działanie edukacyjne (np. na sfinansowanie udziału w szkoleniu, zakup materiałów edukacyjnych, dojazd do miejsca, gdzie odbędzie się wizyta studyjna itp.)

PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE ŚCIEŻEK STAŻOWYCH

A. SZKOLENIA STACJONARNE I E-LEARNINGOWE

Przykładowa tematyka:

1. Wprowadzenie do wolontariatu, w tym aspekty formalno-prawne
2. Model współpracy z wolontariuszem
3. Narzędziownik koordynatora wolontariatu
3. Indywidualny plan wolontarystyczny i motywacja
4. Meandry specyficznych obszarów wolontariatu (np. wolontariat długoterminowy, akcyjny, szkolny, senioralny itp.)

  • stażysta może wziąć udział w szkoleniach prowadzonych przez trenerów Partnerów Regionalnych KS Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku i/lub Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, jak również realizowanych przez inne organizacje i podmioty zewnętrzne
  • szkolenia mogą być zrealizowane w formie stacjonarnej, online lub w systemie łączonym

B. CASE STUDY

C. TRENING UMIEJĘTNOŚCI

  • np. organizacja akcji z udziałem wolontariuszy przy wsparciu i konsultacjach opiekuna stażu

D. SUPERWIZJA

E. WIZYTA STUDYJNA

F. DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE

1. QiA -bieżące konsultacje telefoniczne, mailowe i online

2. Udział w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Partnerów i NIW-CSRO

G. INNE FORMY

  • w zależności od potrzeb stażysty i możliwości organizacji przyjmującej na staż – do uzgodnienia indywidualnie między podmiotami

JAK MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ?

  • ZADZWOŃ 58 772 42 21
  • WYŚLIJ DO NAS MAILA NA KS@WOLONTARIATGDANSK.PL Z IMIENIEM, NAZWISKIEM, NAZWĄ ORGANIZACJI I KONTAKTEM DO SIEBIE
  • JEŚLI MASZ JUŻ „POMYSŁ NA SIEBIE”, MOŻESZ GO KRÓTKO ZREFEROWAĆ
Projekt i wykonanie: Mehowmy