Staże dla koordynatorów wolontariatu

NA CZYM POLEGA WSPARCIE W RAMACH STAŻU?

To specjalna ścieżka wsparcia dla koordynatorów, zarówno tych początkujących w obszarze współpracy z wolontariuszami, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę i kompetencje, jak i tych mniej i bardziej doświadczonych, którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę i pogłębiać lub pozyskiwać kolejne umiejętności. To również dobra okazja do wymiany doświadczeń i inspirowania się dobrymi praktykami i sprawdzonymi rozwiązaniami wypracowanymi przez inne organizacje i instytucje.

Koordynatorzy mogą skorzystać z oferty odbycia staży w wybranych organizacjach, instytucjach i innych placówkach współpracujących z wolontariuszami, gdzie doświadczeni koordynatorzy wolontariatu, posiadający wieloletnią praktykę
w tym zakresie, będą służyć pomocą ekspercką tym mniej doświadczonym lub z doświadczeniem, ale poszukujących nowych dróg i form rozwoju czy nowych narzędzi zarządzania wolontariatem.

Gospodarz stażu i przedstawiciel Korpusu Solidarności we współpracy z koordynatorem opracują zakres i przebieg stażu w taki sposób, aby jego program w optymalny sposób odpowiadał na potrzeby uczestnika. Aby wzmocnić swoją ścieżkę rozwoju, uczestnicy stażu będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnej pracy z mentorem – doświadczonym koordynatorem wolontariatu.

Do dyspozycji każdy stażysta ma grant stażowy w wysokości 1.000 zł, który może wykorzystać na wybrane działanie edukacyjne (np. na sfinansowanie udziału w szkoleniu, zakup materiałów edukacyjnych, dojazd do miejsca, gdzie będzie odbywał wizytę studyjną itp.)

PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE ŚCIEŻEK STAŻOWYCH

A. INDYWIDUALNE SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

     (w formie: miniwykładów, dyskusji, instruktażu, omówienia kluczowych zagadnień
      z ćwiczeniami koncepcyjnymi i wdrożeniowymi itp.)

1. Wprowadzenie do wolontariatu, w tym aspekty formalno-prawne

2. Model współpracy z wolontariuszem

3. Rola koordynatora wolontariatu

3. Indywidualny plan wolontarystyczny, motywacja

4. Wolontariat długoterminowy, akcyjny, szkolny, senioralny itp.

B. SZKOLENIA

1. Udział w szkoleniach i webinariach proponowanych przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
    (np. model wolontariatu, zarządzanie wolontariatem, ewaluacja)

2. Udział w szkoleniach i webinariach proponowanych przez Narodowy Instytut Wolności

3. Udział w szkoleniach realizowanych przez zewnętrzne podmioty

C. CASE STUDY

1. Case study – analiza wybranych problemów i możliwe rozwiązania

2. Sesja dobrych praktyk

D. TRENING UMIEJĘTNOŚCI

1. Doskonalenie w działaniu – samodzielna organizacja min. 1 akcji przy wsparciu i konsultacjach opiekuna stażu

2. Superwizja

E. WIZYTA STUDYJNA

F. DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE

1. QiA -bieżące konsultacje telefoniczne, mailowe i online

2. Udział w konferencjach organizowanych przez NIW-CSRO

3. Inne w zależności od bieżących potrzeb

G. INNE FORMY W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB STAŻYSTY I MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI PRZYJMUJĄCEJ NA STAŻ – DO UZGODNIENIA INDYWIDUALNIE MIĘDZY PODMIOTAMI

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

  • WYŚLIJ DO NAS MAILA NA KS@WOLONTARIATGDANSK.PL Z IMIENIEM, NAZWISKIEM, NAZWĄ ORGANIZACJI I KONTAKTEM DO SIEBIE
  • ZADZWOŃ 58 772 42 21
Projekt i wykonanie: Mehowmy