„Start w dorosłość” – propozycja MOPR dla młodych

Staże, szkolenia, warsztaty to tylko niektóre z propozycji, czekających na uczestników projektu „Start w dorosłość”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. I jak mówią sami uczestnicy projektu, zaproponowane wsparcie to strzał w dziesiątkę!

Projekt adresowany jest do 20 osób w wieku 18-25 lat, które wychowywały się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. I jak wskazuje jego nazwa, głównym celem przyświecającym realizatorom jest przygotowanie uczestników do samodzielnego życia w dorosłym świecie. – Zależy nam na podniesieniu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej, co w konsekwencji pozwoli na stworzenie realnych szans na zatrudnienie uczestników projektu, mówi Arkadiusz Kulewicz, koordynator projektu. Pierwsza, 10-osobowa grupa, wystartowała w październiku. Utworzenie drugiej grupy planowane jest na kwiecień 2014 r., ale chętne osoby mogą zgłaszać się już teraz.

Do tej pory uczestniczy projektu wzięli udział w kursie szybkiego czytania oraz metod efektywnego uczenia się, mają regularne spotkania z coachem oraz uczestniczą w grupach wsparcia. Ponadto przeprowadzone zostały warsztaty na temat ekonomii społecznej, podczas których dowiedzieli się, jak zakładać i prowadzić działalność, zrobić dobry biznesplan i skąd pozyskać środki. Kolejnym krokiem są kursy zawodowe oraz 6-miesięczne staże zawodowe. – Każdy z uczestników projektu odbył indywidualne warsztaty z doradcą zawodowym, który pomógł im wytyczyć ścieżkę kariery zawodowej, zgodną z ich predyspozycjami i preferencjami, tłumaczy Arkadiusz Kulewicz. Zakres zawodów, w jakich chcą kształcić się uczestnicy projektu jest bardzo szeroki – od kosmetyczki, opiekunki do dzieci, projektanta stron www aż do masażystki. – Bardzo się cieszę z udziału w projekcie, ponieważ spełniają się moje marzenia i mogą zostać masażystą, mówi Anna Pałubicka, jedna z uczestniczek projektu. – Sama nie miałabym pieniędzy, żeby pójść na kurs. Dla mnie to strzał w dziesiątkę. Dzięki projektowi idę w ten zawód, o którym marzyłam od najmłodszych lat – dodaje.

Przez cały okres trwania projektu, jego uczestnicy pozostają pod opieką coacha, który wspiera ich oraz motywuje do podejmowania decyzji, będzie pomagał w trakcie odbywania stażu oraz w poszukiwaniu zatrudnienia. – Zależy mi, aby wydobyć z uczestników projektu drzemiący w nich potencjał, o którym często nawet nie mają pojęcia, mówi o swojej pracy Agata Marjańska, coach. – Spotykam się z nimi, pomagam im rozwiązywać problemy, a także wyznaczyć cele oraz dobierać najlepszą drogę do ich realizacji.

Projekt „Start w dorosłość” realizowany jest w ramach Priorytetu VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

 

 

 

Foto: http://creativecommons.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy