Spotkanie Plenarne Gdańskich Organizacji Pozarządowych 2013

Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza wszystkich przedstaweicieli organizacji pozarządowych na Spotkanie Plenarne, które odbędzie się  21 października 2013 o godz. 15.30 w  w sali 107 Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 6/8, a dotyczyć będzie  rekomendacji sektora pozarządowego na potrzeby tworzonej strategii Rozwoju Gdańska do roku 2030.

Strategia, która ma zawierać długookresowy plan rozwoju miasta czyli sformułowaną wizję i misję  z uwzględnieniem potencjału miasta, istniejących zasobów miasta, potrzeb mieszkańców, poprawy jakości życia w mieście oraz dynamicznie zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych. W związku z tym Prezydent miasta Paweł Adamowicz zaprasza do udziału w spotkaniu grupy eksperckie z różnych dziedzin życia społecznego, do których zaliczają się również organizacje pozarządowe.

Program Spotkania Plenarnego Gdańskich Organizacji Pozarządowych

15.30 – 16.00 Rejestracja uczestników spotkania

16.00– 16.30 Spotkanie plenarne

1) Przywitanie gości przez organizatorów

  • Ewę Kamińską – Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska
  • Beatę Matyjaszczyk – Przewodniczącą Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

2) Przedstawienie Programu Spotkania oraz uchwalenie regulaminu wyborów

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

16.30 – 19.00 Strategia Gdańsk 2030 Plus – Warsztaty

19.00 – 19.15 – Wybory uzupełniające przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Projekt i wykonanie: Mehowmy