Spotkanie informacyjno- szkoleniowe i debata z Panią Prezydent Kamińską

 Prezydent Miasta Gdańska i Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych  zaproszają na spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla organizacji pozarządowych połączone z debatą na temat współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi z udziałem Zastępcy Prezydenta ds. polityki społecznej Pani Ewy Kamińskiej.

Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2011 roku w siedzibie Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w sali sesyjnej w godzinach od 14.00 do 19.00.

PROGRAM SPOTKANIA

14.00 – otwarcie spotkania, przywitanie uczestników ,

14.10 – 15.40 – szkolenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, ogłoszonego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

15.40 – 16.00 – przerwa

16.00 – 16.15 – sprawozdanie z bieżącej działalności Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

16.15 – 16.30 – sprawozdanie z działalności Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych za ostatni rok

16.30 – 17.00 – przedstawienie Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012

17.00 – 17.10 – informacja o Nagrodzie im. Lecha Bądkowskiego i Nagrodzie Gdańskiego Darczyńcy Roku

17.10 – 19.00 – debata z udziałem Pani Prezydent Ewy Kamińskiej na temat kierunków współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w świetle założeń polityki społecznej Miasta.

Projekt i wykonanie: Mehowmy