Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych

Paweł Adamowicz

Prezydent Miasta Gdańska

oraz

Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych

zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych

działających na rzecz mieszkańców Gdańska

na spotkanie w dniu 18 września 2014 r. o godz.17.00 w Sali 107

Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul Nowe Ogrody 8-12

Szanowni Państwo,

Wrzesień to czas szczególny we współpracy Miasta Gdańska i organizacji pozarządowych. Od 10 lat co roku we wrześniu powstaje Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi – dokument, który wyznacza kierunki i zakres współpracy na kolejny rok.

Tegoroczny wrzesień jest wyjątkowo istotny: decyduje się kształt dokumentów na podstawie, których wydatkowane będą środki unijne na lata 2014 -2020, trwają prace nad Strategią Rozwoju Gdańska i programami operacyjnymi do niej, zbliża się koniec kadencji władz samorządowych i Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Te wyjątkowe okoliczności skłaniają do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, wskazywania problemów oraz planowania działań na kolejne lata. Dlatego mamy nadzieję, że zechcą Państwo przyjąć nasze zaproszenie na spotkanie.

Program spotkania

1. Otwarcie spotkania, powitanie obecnych – Prezydent Paweł Adamowicz, Przewodnicząca GROP Beata Matyjaszczyk

2. Sprawozdanie ze współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi za lata 2010-2013

3. Podsumowanie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w ocenie Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

4. Propozycje Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych dotyczące kierunków rozwoju współpracy:

  • powołanie Zespołów Dialogu Obywatelskiego
  • korzystanie z zasobów lokalowych Miasta jako element wspierania rozwoju organizacji pozarządowych
  • włączenie organizacji pozarządowych we współpracę z miastami partnerskimi Gdańska
  • rodzaje zadań zlecanych organizacjom pozarządowym i wysokość środków finansowych na nie przeznaczonych.

5. Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska na temat roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań Miasta i partycypacji społecznej,

6. Dyskusja

Zaprasza:
Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska
Beata Matyjaszczyk Przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 15 września 2014 na adres andrzej.szkutnik@gdansk.gda.pl

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy