Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz Gdańska.

Paweł Adamowicz

Prezydent Miasta Gdańska

oraz

Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych

zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych

działających na rzecz mieszkańców Gdańska

na spotkanie w dniu 18 września 2014 r. o godz.17.00 w Sali 107

Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul Nowe Ogrody 8-12

 

Szanowni Państwo,

Wrzesień to czas szczególny we współpracy Miasta Gdańska i

organizacji pozarządowych. Od 10 lat co roku

we wrześniu powstaje Program współpracy Miasta z organizacjami

pozarządowymi – dokument, którywyznacza kierunki i zakres

współpracy na kolejny rok.

Tegoroczny wrzesień jest wyjątkowo istotny:

– decyduje się kształt dokumentów na podstawie, których

wydatkowane będą środki unijne na lata2014 -2020,

– trwają prace nad Strategią Rozwoju Gdańska i programami

operacyjnymi do niej,

– zbliża się koniec kadencji władz samorządowych i Gdańskiej Rady

Organizacji Pozarządowych.

 

Te wyjątkowe okoliczności skłaniają do podsumowania

dotychczasowych osiągnięć, wskazywania

problemów oraz planowania działań na kolejne lata. Dlatego mamy

nadzieję, że zechcą Państwo przyjąć

nasze zaproszenie na spotkanie.

 

Program spotkania

 

1.Otwarcie spotkania, powitanie obecnych – Prezydent Paweł

Adamowicz, Przewodnicząca GROP

Beata Matyjaszczyk

 

2.Sprawozdanie ze współpracy Miasta Gdańska z organizacjami

pozarządowymi za lata 2010-2013

 

3.Podsumowanie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami

pozarządowymi w ocenie Gdańskiej

Rady Organizacji Pozarządowych.

 

4.Propozycje Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych dotyczące

kierunków rozwoju współpracy:

– powołanie Zespołów Dialogu Obywatelskiego

– korzystanie z zasobów lokalowych Miasta jako element wspierania

rozwoju organizacji pozarządowych

– włączenie organizacji pozarządowych we współpracę z miastami

partnerskimi Gdańska

– rodzaje zadań zlecanych organizacjom pozarządowym i wysokość

środków finansowych na nie przeznaczonych.

 

5. Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska na temat roli

organizacji pozarządowych w realizacji zadań

Miasta i partycypacji społecznej,

 

6.Dyskusja

 

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 15 września 2014 na

adres andrzej.szkutnik@gdansk.gda.pl.

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy