Spotkania z Islamem

– Jak mówi Koran „O ludzie! My stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety, i uczyniliśmy was narodami i plemionami, abyście nawzajem zapoznali się” (49:13). Tylko porozumienie się wzajemne,  z szacunkiem do wiedzy, nie krzykiem skrajności daje możliwość współtworzenia miasta – podkreśla zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk. – Gdańsk ma w tym dziele wielowiekowe tradycje – odważnie, i zawsze z rozwagą dla naszego miasta.

 

Celem spotkań będzie sproblematyzowanie dyskursu przeciwstawiającego „islam” „Zachodowi”. Uczestnicy spróbują zrekonstruować historyczny, społeczno-ekonomiczny i polityczny kontekst zjawiska oraz postawią pytanie o to, co mówi ono o aktualnej kondycji Europy jako „wspólnoty wyobrażonej”. Analiza współczesnych form strachu przed islamem zostanie powiązana z ewolucją polityki imigracyjnej krajów europejskich, kryzysem ekonomicznym, konsekwencjami zachodnich interwencji militarnych w krajach muzułmańskich, a także przemocą oraz kontr-przemocą, dla której pożywką jest wyobrażenie „konfliktu cywilizacji”.


– Szczególnie interesuje nas zjawisko strachu przed islamem, które w ostatnich dekadach w coraz większym stopniu wpływa na kształt dyskursu publicznego w zachodnich społeczeństwach. Będziemy także mówić o sytuacji kobiet w islamie – mówi Mohamed Atoun, przewodniczący Pomorskiego Oddziału Ligi Muzułmańskiej w RP.

 

Wśród gości pojawią się eksperci z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaplanowano cztery wykłady połączone z dyskusją.

 

Harmonogram wykładów:

19 kwietnia

11.30-13.00 Uniwersytet Gdański WNS S204, ul. Bażyńskiego 4

Tak zwane „Państwo Islamskie” – dr Mariusz Marszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

17 maja

18.30-20.00 Europejskie Centrum Solidarności, sala wystaw czasowych 

Lęk wobec Islamu – dr Monika Bobako, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

14 czerwca

18.30- 20.00 Europejskie Centrum Solidarności, sala wystaw czasowych

Kobieta w Islamie – dr hab. Beata Kowalska, Uniwersytet Jagielloński

Projekt i wykonanie: Mehowmy