Sopockie obchody międzynarodowego dnia wolontariusza „Otwarci na wolontariat”

5 grudnia w Urzędzie Miasta Sopotu o godz. 16 rozpoczną się sopockie obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Ten dzień to święto wszystkich osób, które angażują swój czas i energię w działalność wolontaryjną.


W tym roku – Europejskim Roku Wolontariatu – szczególnie istotne jest tworzenie sprzyjającego otoczenia dla wolontariatu, wzmacnianie pozycji wolontariuszy i organizatorów wolontariatu oraz szerzenie wiedzy o wartości i znaczeniu tej formy zaangażowania. Sopockie obchody organizowane są po raz trzeci i z każdym rokiem ich program zostaje poszerzony i wzbogacony o nowe elementy, a jednocześnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

 

Podczas tegorocznych obchodów rozstrzygnięty zostanie trwający właśnie konkurs „Sopocki Wolontariusz Roku 2011” i nastąpi uroczyste wręczenie nagród. Konkurs jest  sposobem prezentacji ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, prężnie działających organizacji i instytucji oraz okazją do podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy aktywności i uhonorowania tych, którzy zdecydowali się włączyć w wolontarystyczną działalność na rzecz mieszkańców Sopotu w roku kalendarzowym 2011. 

 

Konkurs  był do tej pory realizowany w 2 kategoriach: wolontariat indywidualny i wolontariat grupowy. W tym roku dodatkowo pojawiła się nowa kategoria – po raz pierwszy istnieje możliwość  nominowania organizacji i instytucji do tytułu „Sopocka Organizacja/Instytucja Przyjazna Wolontariuszom”.

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to czas promocji idei wolontariatu. Podczas tegorocznych sopockich obchodów odbędzie się debata pod hasłem „Otwarci na wolontariat”. Do udziału w debacie zaproszeni zostali praktycy zajmujący się na co dzień wolontariatem – przedstawiciele organizacji i instytucji organizujący pracę wolontariuszy oraz aktywni wolontariusze. Celem debaty będzie analiza zasad, jakimi powinna kierować się organizacja/instytucja, aby zyskać miano przyjaznej wolontariuszom – reguł sprzyjających budowaniu dobrej współpracy.  W otwartej dyskusji, biorąc pod uwagę różne perspektywy, poruszone zostaną różnorodne aspekty organizowania wolontariatu – sukcesy, ale i trudności z tym związane.

 

5 grudnia będzie też dniem premiery 2 filmów o wolontariacie pod wspólnym tytułem „TO WAŻNE” – krótszego, w formie spotu reklamowego oraz dłuższego, w formie dokumentalnej. Filmy, w reżyserii Marka Nowaka, są pierwszą tego typu produkcją Sopockiego Centrum Wolontariatu zrealizowaną przy współpracy z British Council w ramach programu Aktywna Społeczność. Filmy, z udziałem wolontariuszy i wolontariuszek Sopockiego Centrum Wolontariatu, służyć mają intensyfikacji działań promocyjnych i ułatwić dotarcie z ideą wolontariatu do szerszej grupy społecznej.

 

Sopockie obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza uświetni Wystawa Fotografii „Otwarci na wolontariat”. Na terenie UMS zaprezentowane zostaną fotografie  pokazujące otwartość sopockich organizacji pozarządowych i instytucji na wolontariat. Będą one żywą relacją z działalności wolontariuszy i jednocześnie przykładem dobrych praktyk w zakresie organizacji wolontariatu.

 

Zapraszamy do udziału!

Projekt i wykonanie: Mehowmy