Solidarnościowe urodziny

W sobotę Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność” obchodził trzydzieste pierwsze urodziny. Historia związku jest już dość długa, ale dla wielu Polaków wciąż żywa.


„Solidarność” jest największą w Polsce organizacją pracowników, która od 31 lat stale walczy o ich prawa. Sytuacja społeczno-polityczno-ekonomiczna kraju znacznie poprawiła się w porównaniu z czasami powstania związku, ale wciąż nie wszyscy mogą korzystać z pełni praw pracowniczych. Oddziały związku rozlokowane są w całej Polsce, dlatego każdy ma możliwość skorzystania ze wsparcia. „Solidarność” działa na wielu obszarach, wśród których najważniejszymi są łamanie praw pracowniczych, zaleganie z wypłatami wynagrodzeń, brak zapłaty za nadliczbowe godziny pracy, nieopłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i wiele innych.


Z pomocy NSZZ „Solidarność” skorzystać może każdy pracownik. Dokładny opis tego, co zrobić, by wstąpić do związku znajduje się na stronie internetowej NSZZ „Solidarność”.


„Solidarność” kojarzona jest przede wszystkim z głośnymi wystąpieniami i strajkami, jednak związek korzysta też z innych metod prowadzących do spełnienia swoich postulatów. Dzięki składkom członkowskim organizacja jest w stanie zaczerpnąć pomocy prawników, którzy dokładnie znają przepisy i wysyłając krótkie pismo mogą przypomnieć pracodawcy o jego obowiązkach. Czasami drobiazg wystarczy, by pracownicy poczuli się bardziej komfortowo, by zmieniły się warunki, w jakich muszą przebywać. Są też sytuacje bardziej skomplikowane, przed którymi „Solidarność” również się nie chowa i robi wiele, by pomóc swoim członkom.


NSZZ „Solidarność” powstał 17 września 1980 r. po zakończeniu strajków sierpniowych w efekcie porozumienia wielu komitetów strajkowych. Od tego czasu związek bardzo aktywnie działał na rzecz pomocy robotnikom i ogólnej poprawy sytuacji w kraju. Obecnie NSZZ „Solidarność” utożsamiana jest przede wszystkim z Obradami Okrągłego Stołu (6.02.1989-5.04.1989r.), do których doszło za sprawą fali strajków zorganizowanych przez Związek. Po długich negocjacjach wypracowano kompromis wprowadzający m.in.  pluralizm polityczny, wolność słowa, niezawisłość sądów oraz rozwój wolnej konkurencji. Po 1989 r. „Solidarność” nie zaprzestała swych działań i trwa po dzień dzisiejszy będąc najbardziej rozpoznawalnym związkiem zawodowym w Polsce. To właśnie w szeregach tej organizacji działali politycy, których nazwiska znają chyba wszyscy Polacy – Lech Wałęsa, Bogdan Borusewicz, Marian Krzaklewski i wielu innych.

 

Justyna Bastrzyk

Projekt i wykonanie: Mehowmy