Solidarnie dla dzieci

Termin „solidarność” zdobył swoją popularność w latach 80. XX wieku. Kiedyś oznaczał wspólną walkę o wolność ojczyzny, dziś może oznaczać chociażby jedność w walce o lepsze jutro. Tak też rozumie ten termin Fundacja Świętego Mikołaja. Powołała do życia program stypendialny Solidarni. Jest on orężem w walce o szanse dla zdolnych dzieci, którym rodzinna sytuacja finansowa takich szans nie daje.

 

O stypendium mogą zabiegać uczniowie V i VI klas szkół podstawowych, gimnazjaliści oraz uczniowie szkół średnich. Obejmuje ono jednak tylko uczniów tych szkół, które zgłosiły się do programu stypendialnego Solidarni, czyli podpisały umowę z Fundacją Świętego Mikołaja. Program przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, których rodziny nie są w stanie zapewnić im odpowiednich środków finansowych do rozwoju własnych zdolności. Dlatego też podstawowym kryterium przydzielania stypendiów jest dochód na jednego członka rodziny, który nie może przekraczać 1100zł. Kolejnym warunkiem jest również średnia ocen, starającego się o grant ucznia. Dla szkół podstawowych nie może być ona niższa niż 4,75, dla gimnazjów 4,5, a szkół średnich 4,3. Dobry kandydat do stypendium musi wykazywać także odpowiednią inicjatywę społeczną. Może na przykład być harcerzem bądź wolontariuszem. Udzielać się w szkolnych kołach PCK, albo Caritas, bądź tworzyć gazetkę szkolną, czy działać w samorządzie szkolnym.

 

– Dzięki hojności dobroczyńców w semestrze letnim 2010/2011 przyznaliśmy 139 stypendiów na łączną kwotę ponad 111 tysięcy złotych, a w semestrze zimowym 2011/2012 stypendia na sumę 125 tysięcy złotych – deklaruje Fundacja  Świętego Mikołaja. Na co dokładnie przeznaczane są te sumy? Uczeń może za to wykupić obiady w szkole, opłacić internat bądź stancję, kupić podręczniki i materiały papiernicze, czy sprzęt komputerowy. Pieniądze może przeznaczyć również na dojazdy do szkoły, wycieczki szkolne, wyjścia do teatru, kina, filharmonii, czy działalność w kołach naukowych. Wydatków jest bardzo wiele, a wszystkie z nich ściśle wiążą się z rozwojem intelektualnym młodych umysłów.

 

Do tej pory do programu zgłosiło się 179 szkół. W każdej z nich czekają młodzi ludzie, którzy mają potencjał, ale nie mają środków do jego zrealizowania. Pomóc im może każdy z nas stając się darczyńcą programu Solidarni. Można wybrać konkretną szkołę, do której trafią nasze środki, bądź wpłacić je na ogólne konto programu. Każda z tych dróg jest dobra, aby wspomóc bystrego dzieciaka, który chciałby zostać drugą Marią Skłodowską- Curie, czy  Einsteinem.            

 

Fundacja Świętego Mikołaja za swoje działania otrzymała w tym roku Europejską Nagrodę Obywatelską. Wyróżnienie jest przyznawane osobom bądź instytucjom, które mają swój czynny wkład w zwiększenie poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej, integracji i wzajemnego zrozumienia.

 

 

Agnieszka Lasinkiewicz

Projekt i wykonanie: Mehowmy