Śniadanie z wolontariatem w kulturze

 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

zaprasza na I spotkanie z cyklu „ŚNIADANIE  Z  WOLONTARIATEM  W  KULTURZE”

z udziałem koordynatorów wolontariatu
z organizacji i instytucji kulturalnych z Trójmiasta.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z województwa pomorskiego, które działają w obszarze kultury, historii i dziedzictwa narodowego.

 
To pierwsze z cyklu spotkanie, dlatego będzie ono przede wszystkim okazją do tego, aby bliżej się poznać, zintegrować, ale również przestrzenią do podjęcia dyskusji o rzeczach ważnych dla koordynatorów wolontariatu w organizacjach i instytucjach kulturalnych.

 

Ponadto proponujemy przegląd podmiotów, które w sposób godny naśladowania prowadzą współpracę z wolontariuszami – chcemy dzielić się dobrymi praktykami, sięgać po najlepsze przykłady, inspirować tych mniej doświadczonych, podpatrywać dobre rozwiązania tych podmiotów, które już współpracują z wolontariuszami.

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

2 grudnia  –  godz. 9:00
Europejskie Centrum Solidarności 
Gdańsk, Plac Solidarności 1 
sala 3.36 (III piętro)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

POTWIERDŹ SWOJĄ OBECNOŚĆ ⇒ zapisy

Projekt i wykonanie: Mehowmy