Się Zrobiło! Publikacja gotowa

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” wydała poradnik na temat wolontariatu osób po pięćdziesiątym roku życia. Publikacja jest podsumowaniem dwuletniego projektu „Wolontariat 50+. Pomorskie – razem w działaniu!” realizowanego w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 oraz Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

 

Poradnik, którego autorką jest Agata Chruszcz, składa się z dwóch części. Jedna z nich skierowana jest do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zainteresowanych współpracą z dojrzałymi wolontariuszami. Zawiera m.in. wskazówki, jak rekrutować i motywować wolontariuszy 50+. Druga część jest zaś skierowana do osób po pięćdziesiątym roku życia zainteresowanych podjęciem wolontariatu. Zawiera ona m.in. przystępne wyjaśnienie czym jest wolontariat i jak się w niego zaangażować. Rozwiewa również najczęstsze obawy i wątpliwości.

 

Publikacja jest bezpłatna. Została wydana w formie elektronicznej i drukowanej. Wersje elektroniczne (PDF, MOBI, EPUB) można pobrać ze strony:http://siezrobi.org/pl/

W wersji drukowanej publikacja jest dwustronna – z jednej strony skierowana do osób 50+ zainteresowanych wolontariatem, z drugiej strony do organizacji i instytucji.

 

Osoby, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, które chcą otrzymać pocztą, nieodpłatną, papierową wersję publikacji muszą do 24 grudnia 2012 przesłać adres do wysyłki na e-mail: fundacja@siezrobi.org. Ilość egzemplarzy ograniczona. Publikacje zostaną rozesłane w dniach 27-28 grudnia 2012. Do zamawiania publikacji organizatorzy zachęcają zwłaszcza organizacje infrastrukturalne, kluby seniora i Uniwersytety Trzeciego Wieku.

 

Publikacja jest częścią projektu „Wolontariat 50+. Pomorskie – razem w działaniu!” realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011, ze środków British Council w ramach programu „Active Citizens – Aktywna Społeczność” organizowanego we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej (dawniej: Gdańsk 2016) oraz ze środków Miasta Gdańska. Partnerami projektu są Wojewoda Pomorski oraz Instytut Kultury Miejskiej. Patronat medialny: Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, naszemiasto.pl, kiwi.org.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy