Seniorzy w akcji – ruszył nabór wniosków

 

 

 

Ruszyła 12. edycja programu dotacyjnego „Seniorzy w akcji”
na dofinansowanie lokalnych projektów społecznych
inicjowanych przez osby 60+.

 

  •  O dotację mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba pełnoletnia co najmniej 25 lat młodsza) we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja, stowarzyszenie, dom kultury).
  • Ze środków konkursu zostanie przyznanych 18-22 dotacji.
  • Uczestnicy mogą zdobyć dotację w wysokości od 8 000 do 15 000 zł. 
  • Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz listu intencyjnego, dostępny na stronie: www.seniorzywakcji.pl od 11 lutego 2019 roku.
  • Składanie listów intencyjnych trwa do 18 marca 2019 roku.  

 

Szczegółowe informacje: http://seniorzywakcji.pl/o-konkursie/

Kontakt do koordynatora projektu: 
Monika Kondej
t: 666 695 400
e: monika.kondej@slowpr.pl
 

Projekt i wykonanie: Mehowmy