Seniorze bądź aktywny, zacznij od teraz!

Rok 2012 to rok aktywnych działań seniorów. W styczniu ruszył program Straży Miejskiej – zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla seniorów. Wiem, Znam, Działam – „Bezpieczny Senior”. Seniorzy w akcji już 17 lutego – ruszają warsztaty z samoobrony.

Warsztaty „Wprowadzenie w podstawy prawa oraz podstawy samoobrony” zorganizowane przez Straż Miejską przy ścisłej współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku odbędą się 17 lutego.


Jak mówi Barbara Madany, pracownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Można skorzystać z jednego z dwóch wariantów warsztatów. Można wziąć udział tylko w szkoleniu teoretycznym lub można wziąć udział w szkoleniu teoretycznym i praktycznym. W przypadku szkolenia teoretycznego, należy wypełnić specjalne oświadczenie, które należy dostarczyć do organizatorów, jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku szkolenia praktycznego natomiast trzeba dodatkowo posiadać zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach. Mamy jeszcze 15 wolnych miejsc na zajęcia teoretyczne połączone z praktyką oraz 19 miejsc na samą teorię, tak więc zapraszamy serdecznie -.

Zajęcia rozpoczną się jednocześnie dla dwóch grup.  Pierwsza grupa rozpcoznie zajęcia na sali gimnastycznej od krótkiej teorii, a następnie przyjdzie czas na praktykę, całość potrwa 60 minut. Druga grupa, która ze względów zdrowotnych nie może brać udziału w zajęciach praktycznych rozpocznie zajęcia w sali wykładowej, gdzie zapoznają się z częścią teoretyczną, która potrwa 45 min. Udział w warsztatach jest otwarty dla wszystkich gdańskich seniorów, nie tylko słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wystarczy zgłosić chęć udziału u organizatorów, korzystając z numeru telefonu (058) 523-23-54 (dzwonić można od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 15:00 oraz w w środy od 12:00 do 13:30), można również zgłosić się mailowo: trzeciwiek@ug.edu.pl.

http://rokseniora.ug.edu.pl/?id_cat=3&id_art=2

 

 

 

 

Foto:http://www.strazmiejska.bydgoszcz.pl/?bip_id=965&cid=114

Projekt i wykonanie: Mehowmy