Senior może więcej!

Wszystkie osoby, które ukończyły 55 rok życia i mające trochę wolnego czasu zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Senior może więcej czyli Akademia |Poradnictwa Obywatelskiego”. Program składa się z warsztatów i szkoleń, podczas których uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządu, planowania przestrzennego, postępowania administracyjnego, dostępu do informacji publicznej oraz prawa cywilnego a co więcej nabędą lub poprawią swoje umiejętności z zakresu aktywnego słuchania , asertywności jak również metod prowadzenia rozmów i formułowania komunikatów zwrotnych. Projekt składa się z dwóch etapów – pierwszy etap to warsztaty z zakresu prawa, komunikacji i udzielania porad obywatelskich, etap drugi to wprowadzenie nabytych umiejętności w życie poprzez poradnictwo obywatelskie w siedzibach rad dzielnic i osiedli. Uczestnicy wezmą udział w 2 warsztatach wyjazdowych oraz w 32 szkoleniach odbywających się w Gdańsku.

Aby zgłosić chęć udziału w warsztatach wystarczy wysłać swoją kandydaturę drogą mailową na adres beata-matyjaszczyk@wp.pl   albo  pkluz@wp.pl lub telefoniczną pod numerem 501 209 717. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, po których 30 osób zostanie zaproszonych do wzięcia udziału w programie.

Każdy uczestnik projektu wnosi wpisowe, związane z pokryciem kosztów warsztatów wyjazdowych, istnieje jednak możliwość zwolnienia z opłat. Wpisowe za każdy z wyjazdowych warsztatów wynosi 25 zł.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Program został objęty patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Projekt i wykonanie: Mehowmy