Ruszył nabór do nowej Edycji Funduszu Stypendialnego SKEFDo 20 października 2014 roku, można składać wnioski do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej o stypendia z funduszu stypendialnego SKEF. To już siódma edycja funduszu stypendialnego. Głównym zamierzeniem i ideą stypendium stworzonego przez Stowarzyszenie jest wsparcie materialne:

  1. Studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, zarządzania, finansów, prawa i dziennikarstwa,

  2. Uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy planują podjąć naukę w szkole wyższej, gdzie program nauczania zawiera elementy ekonomii, finansów, prawa i zarządzania, będących w trudnej sytuacji materialnej i/lub trudnej sytuacji losowej,

  3. Wychowanków domów dziecka podejmujących naukę w szkołach wyższych na kierunkach, gdzie programy nauczania zawierają elementy ekonomii, finansów, prawa i zarządzani.

 

Jednym z kryteriów naboru są m.in. dobre wyniki w nauce, oraz wykazanie się działalnością na polu naukowym i charytatywnym, przez co należy rozumieć pracę na zasadach wolontariatu, mającej na celu niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują, w sposób bezinteresowny, dobroczynny i filantropijny.

Od 2005 roku SKEF jest organizacją pożytku publicznego, która w szerokim zakresie działa na rzecz konsumentów usług finansowych poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, doradczej, wydawniczej i charytatywnej. Dzięki czemu może pozyskiwać środki finansowe z wpłat 1% podatku dochodowego i właśnie przeznacza je na realizację m.in. programu stypendialnego SKEF w ramach którego wyodrębniony został fundusz stypendialny.

Nabór w ramach programu Fundusz Stypendialny już się rozpoczął. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o czytelne wypełnienie wniosku oraz zapoznanie się z wytycznymi regulaminu (regulamin i wnioski dostępne są na stronie www.skef.pl). Osoby ubiegające się o stypendium, składają do dnia 20 października 2014 roku wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów, przesyłając je na adres:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

81-472 Gdynia ul. Legionów 126

z dopiskiem: Fundusz Stypendialny

 

Informacje dotyczące Funduszu Stypendialnego dostępne są na stronie www.skef.pl

Wszelkie pytania dotyczące Funduszu Stypendialnego prosimy kierować do Iwony Karmasz 058/624-98-76

Projekt i wykonanie: Mehowmy