Ruszył Konkurs dla Aktywnych Seniorów 2018

W swoim otoczeniu widzisz aktywnych seniorów? A może uważasz, że warto docenić ciekawą inicjatywę realizowaną z seniorami lub na ich rzecz? Zgłoś ich do konkursu!

Trwa VI edycja Konkursu „Aktywni Seniorzy”, organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszenie Seniorów „Starsi” oraz Urząd Miejski w Gdańsku. Celem konkursu jest nagradzanie najaktywniejszych seniorów, ciekawych inicjatyw oraz przedsięwzięć organizowanych z myślą o społeczności lokalnej Gdańska. Konkurs ma promować działania na rzecz poprawy jakości życia gdańskich seniorów.

W ramach konkursu zostaną wręczone nagrody w 4 kategoriach:

aktywny senior,
aktywna seniorka,
najciekawsza inicjatywa realizowana przez seniorów
przyjazny seniorom – działanie organizacji pozarządowej, instytucji publicznej lub inicjatywa nieformalna skierowana na rzecz seniorów z terenu Miasta Gdańska.
 

Nagrodą w konkursie jest zdobycie tytułu „Aktywni Seniorzy” w jednej z czterech kategorii oraz nagrody rzeczowe.

Jak się zgłosić?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy pobierając go ze strony wolontariatgdansk.pl lub pobierając w wersji papierowej w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, ul. Pl. Solidarności 1/3.28, 80-863 Gdańsk. Termin składania wniosków upływa 21 września 2018 r. o godzinie 15:00. Laureatów konkursu poznamy w październiku 2018 r.

Więcej informacji:

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.wolontariatgdansk.pl lub w siedzibie organizatora konkursu. Szczegółowe warunki określa regulamin konkursu.

Regulamin

Wniosek zgłoszeniowy

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Konkurs współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Gdańsk.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać korzystając z adresu e-mail: gfs@wolontariatgdansk.pl  lub pod numerem telefonu 58 772 42 19.

Projekt i wykonanie: Mehowmy