Rusza konkurs grantowy

Fundacja „Tesco Dzieciom” sfinansuje około 25 projektów w całym kraju. Zgłoszenia do 31 sierpnia 2015 roku. „Pracownia Talentów” to konkurs grantowy, stworzony z myślą o organizacjach pozarządowych, statutowo zajmujących się edukacją oraz opieką nad dziećmi i młodzieżą. Ideą konkursu jest wyłonienie ciekawych i wartościowych inicjatyw społecznych, a następnie wsparcie finansowe ich realizacji. Pragniemy, aby dzięki naszej pomocy dzieci i młodzież uczestniczyły w ciekawych zajęciach oraz uczyły się nowych rzeczy.


Jakie są główne cele programu? Celem jest wsparcie edukacji dzieci i młodzieży. Fundacja „Tesco dzieciom” chce promować działania z zakresu edukacji dotyczącej walki z marnowaniem żywności. Wspiera działania, będące odpowiedzią na indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży. Stawia na „edukację na miarę” indywidualnych potrzeb dzieci, ich społeczności lokalnych i wyzwań, przed jakimi przyjdzie im stanąć w przyszłości.

– Konkurs „Pracownia Talentów” to nasza inwestycja w przyszłość dzieci i młodzieży. Chcemy promować „edukację z przyszłością”. Mamy nadzieję, że wsparcie ich edukacji dzisiaj przeliczy się na możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym w przyszłości. Dziś chcemy dbać o lepsze jutro – deklaruje fundacja.

Kto może się ubiegać o grant? W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się edukacją i opieką nad dziećmi i młodzieżą. Aplikacje w ramach konkursu „Pracownia Talentów” mogą składać wyłącznie jednostki posiadające osobowość prawną (czyli wpisane do właściwego im rejestru). Aplikacje powinny być złożone zgodnie z reprezentacją danej jednostki.

Co może być przedmiotem dofinansowania i w jakiej wysokości? Organizacje pozarządowe mogą złożyć aplikację o środki na realizację projektów edukacyjnych: długoterminowych: czas realizacji 9 miesięcy (od października 2015 do czerwca 2016), dofinansowanie do 10000 PLN.

Mogą to być: zajęć (warsztaty, szkolenia i inne). Zakres – minimum 8 godzin zegarowych zajęć w miesiącu, czyli 72 godziny zegarowe przez cały okres trwania Projektu.

 

Szczegóły dotyczące aplikacji TUTAJ.


Foto: fundacjatesco.pl

Czym jest konkurs „Pracownia Talentów”?

Jest konkursem grantowym, stworzonym z myślą o organizacjach pozarządowych, statutowo zajmujących się edukacją oraz opieką nad dziećmi i młodzieżą. Ideą konkursu jest wyłonienie ciekawych i wartościowych inicjatyw społecznych, a następnie wsparcie finansowe ich realizacji. Pragniemy, aby dzięki naszej pomocy dzieci i młodzież uczestniczyły w ciekawych zajęciach oraz uczyły się nowych rzeczy.

Kto jest organizatorem „Pracowni Talentów”?

Konkurs powstał z inicjatywy Fundacji Tesco Dzieciom. Jego zakres jest związany z realizacją celów statutowych Fundacji oraz jest odpowiedzią na liczne prośby spływające do Fundacji, dotyczące możliwości wsparcia finansowego projektów społecznych w obszarze edukacji dzieci i młodzieży.

Konkurs „Pracownia Talentów” pozwoli naszej Fundacji na przejrzyste i sprawiedliwe dokonywanie wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie do realizacji. Pozwolą na to jasne kryteria oceny oraz ujednolicone formy aplikacji dla wszystkich organizacji pozarządowych.

Jakie są główne cele programu?

Naszym celem jest wsparcie edukacji dzieci i młodzieży. Chcemy promować działania z zakresu edukacji dotyczącej walki z marnowaniem żywności.

Wspieramy działania, będące odpowiedzią na indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży. Stawiamy na „edukację na miarę” indywidualnych potrzeb dzieci, ich społeczności lokalnych i wyzwań, przed jakimi przyjdzie im stanąć w przyszłości.

Konkurs „Pracownia Talentów” to nasza inwestycja w przyszłość dzieci i młodzieży. Chcemy promować „edukację z przyszłością”. Mamy nadzieję, że wsparcie ich edukacji dzisiaj przeliczy się na możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym w przyszłości. Dziś chcemy dbać o lepsze jutro.

Projekty, realizowane w ramach konkursu „Pracownia Talentów” to projekty dla dzieci i młodzieży. Dlatego pragniemy, aby podejmowaniu wyzwań przez młodych ludzi zawsze towarzyszył uśmiech. Chcemy promować „edukację z optymizmem”. Optymistyczną, bo dająca radość dzieciom i młodzieży.

Dbamy o to, aby projekty realizowane w ramach konkursu „Pracownia Talentów” były silnie powiązane z społecznością lokalną. Każdy wie, że wspólnymi siłami można zdziałać więcej. Na dobrych, własnych przykładach kooperacji chcemy uczyć młodych ludzi współpracy. Nasza idea promowania „edukacji do współpracy” ma wychowywać ich na aktywnych, wrażliwych i odpowiedzialnych obywateli.

Kto może się ubiegać o grant?

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się edukacją i opieką nad dziećmi i młodzieżą.

Prosimy, aby Aplikacje w ramach konkursu „Pracownia Talentów” składały wyłącznie jednostki posiadające osobowość prawną (czyli wpisane do właściwego im rejestru). Aplikacje powinny być złożone zgodnie z reprezentacją danej jednostki.

Co może być przedmiotem dofinansowania i w jakiej wysokości?

Organizacje pozarządowe mogą złożyć aplikację o środki na realizację projektów edukacyjnych: długoterminowych: czas realizacji 9 miesięcy (od października 2015 do czerwca 2016), dofinansowanie do 10000 PLN.

Mogą to być: zajęć (warsztaty, szkolenia i inne). Zakres – minimum 8 godzin zegarowych zajęć w miesiącu, czyli 72 godziny zegarowe przez cały okres trwania Projektu.

Projekt i wykonanie: Mehowmy