RUSZA KONKURS DLA AKTYWNYCH SENIORÓW

W swoim otoczeniu widzisz aktywnych seniorów? A może uważasz, że warto docenić ciekawą inicjatywę realizowaną z seniorami lub na ich rzecz? Zgłoś ich do konkursu!

Trwa III edycja Konkursu „Aktywni Seniorzy”, organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszenie Seniorów „Starsi” oraz Urząd Miejski w Gdańsku. Celem konkursu jest nagradzanie najaktywniejszych seniorów, ciekawych inicjatyw oraz przedsięwzięć organizowanych z myślą o społeczności lokalnej Gdańska. Konkurs ma promować działania na rzecz poprawy jakości życia gdańskich seniorów.


W ramach konkursu zostaną wręczone nagrody w 4 kategoriach:
– najaktywniejszy senior,
– najaktywniejsza seniorka,
– najciekawsza inicjatywa senioralna realizowana w ramach Gdańskiego Funduszu Senioralnego,
– „Przyjazny seniorom” – działanie organizacji pozarządowej, instytucji publicznej lub inicjatywa nieformalna skierowana na rzecz seniorów z terenu Miasta Gdańska.

Nagrodą w konkursie jest zdobycie tytułu „Aktywni Seniorzy” w jednej z czterech kategorii oraz nagrody rzeczowe.

Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.kiwi.org.pl. Formularz można również otrzymać w wersji papierowej w Regionalnym Centrum Wolontariatu
w Gdańsku, ul. Pl. Solidarności 1/3.35, 80-863 Gdańsk.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2015 r. o godzinie 15:00.
Laureatów konkursu poznamy w pierwszej połowie października 2015 r.

Szczegółowe warunki określa regulamin konkursu.

REGULAMIN
WNIOSEK


Serdecznie zapraszamy do udziału!!!


Konkurs współfinansowany jest z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz środków Gminy Miasta Gdańsk.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać korzystając z adresu e-mail: buczynska@wolontariat.org.pl  lub pod numerem telefonu 58 772 42 19.

Projekt i wykonanie: Mehowmy