Rusza Gdański Fundusz Kulturalny

Fundacja Gdańska wraz z Urzędem Miejskim w Gdańsku i Instytutem Kultury Miejskiej rozpoczyna realizację programu „Gdański Fundusz Kulturalny”, którego celem jest zwiększenie udziału mieszkańców Gdańska w kreowaniu wydarzeń i inicjatyw kulturalnych. Program zakłada realizację projektów kulturalnych proponowanych przez grupy nieformalne, które w ramach funduszu mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 500 zł.

– Fundusz jest kolejnym sposobem na wsparcie mieszkańców Gdańska w ich aktywności społecznej ale również impulsem dla tych mniej aktywnych, którzy się wahają lub dla których barierę stanowią formalności i brak środków na start. Fundusz daje możliwości środowiskom, które nie posiadają osobowości prawnej, na uzyskanie środków na działania takie jak kameralne spotkania literackie, pokazy filmów czy ciekawe warsztaty – tłumaczy Prezydent Miasta Gdańsk Paweł Adamowicz.

Fundusz zostanie uruchomiony w tym roku pilotażowo, a efekty i wnioski z jego realizacji posłużą do wdrożenia na stałe takiego narzędzia w Gdańsku już od 2016 roku.

W tym roku edycja pilotażowa zakłada sfinansowanie 20 projektów o łącznej wartości 10 000 zł. Czas realizacji projektów jest możliwy do 30 grudnia 2015. Nabór wniosków odbędzie się w dniach 8-28 października, a wyniki zostaną ogłoszone 30 października 2015 roku.

– Liczymy, że nasza inicjatywa spotka się z przychylnością mieszkańców, czego wyrazem będzie ilość złożonych propozycji. W tym roku możemy dofinansować tylko 20 przedsięwzięć, ale pamiętajmy, że jest to test popytu na tego typu formę finansowania akcji kulturalnych – mówi Mateusz Kusznierewicz Prezes Fundacji Gdańskiej.

Gdański Fundusz Kulturalny jest kontynuacją filozofii tworzenia możliwość wsparcia finansowego dla niesformalizowanych grup, ruchów, kół, forów w Gdańsku.

– Obecnie w Gdańsku funkcjonują w takiej formule dwa fundusze. Mamy Gdański Fundusz Młodzieżowy realizowany przez Stowarzyszenie Morena oraz Gdański Fundusz Senioralny prowadzony przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku – tłumaczy Paweł Adamowicz.

 Jak pozyskać fundusze?

Trzeba zebrać grupę minimum 5 osób mieszkających w Gdańsku, które mają wspólny pomysł na inicjatywę. Grupa wyłania przedstawiciela – lidera, który w jej imieniu składa wniosek jako osoba prywatna. Wniosek należy wypełnić i złożyć drogą elektroniczną na adres: fundusz@fundacjagdanska.pl lub osobiście do siedziby Fundacji Gdańskiej ul. Świętojańska 43/44 Gdańsk (Brama Świętojańska) w nieprzekraczalnym terminie 28 października (do godz. 16.00). Do dnia 30 października kapituła funduszu wyłoni i wskaże wybrane projekty.

Przed złożeniem wniosku prosimy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją konkursu umieszczoną na stronie www.fundacjagdanska.pl. Pod tym adresem znajduje się również wniosek do wypełnienia. W razie wątpliwości prosimy wysyłać pytania na adres fundusz@fundacjagdanska.pl lub dzwonić pod numer telefonu 58 326 22 80.

Dla osób, które są zainteresowane złożeniem wniosku Fundacja Gdańska przygotowała dwa spotkania informacyjne, które odbędą się:

  • Pierwsze – 15 października w godzinach 11.00-13.00,
  • Drugie – 16 października w godzinach popołudniowych 17.00-19.00.

Oba spotkania odbędą się w siedzibie Fundacji Gdańskiej (sala znajduje się na II piętrze – osoby, które mogą mieć trudności z wejściem zapraszamy do spotkań indywidualnych). Przez cały okres nadsyłania wniosków można też konsultować się indywidualnie po uprzednim umieniu mailowym lub telefonicznym.

Projekt i wykonanie: Mehowmy