Rusza druga edycja Gdańskiego Programu Aktywizacji Zawodowej poprzez Wolontariat

To już druga edycja Gdańskiego Programu Aktywizacji Zawodowej poprzez Wolontariat realizowanego we współpracy przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. W tegorocznej edycji przewidzieliśmy zwerbowanie 20 wolontariuszy. Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Wszystkie zainteresowane organizacje i instytucje do współpracy i współtworzenia programu!

Czym jest program?

Program ma na celu zaktywizowanie osób bezrobotnych oraz umożliwienie im nabycia nowych umiejętności i kompetencji, które zwiększą ich konkurencyjność na rynku pracy.

Na czym polega program?

Osoby bezrobotne= wolontariusze zostają skierowani na odbycie wolontariatu stanowiskowego do organizacji lub instytucji, które wyrażą zgodę na przyjęcie wolontariusza i stworzą dla niego odpowiednią ofertę. Każdy Wolontariusz musi odbyć co najmniej 45 h wolontariatu w ciągu półtora miesiąca, a po odbytym wolontariacie wydaje się mu certyfikat z oceną i opisem wykonywanych zadań.

Jaka jest rola organizacji i instytucji?

To Wy kreujecie oferty! Jeśli potrzebujecie wolontariusza tworzycie ofertę wolontariatu stanowiskowego z dokładnym opisem zadań, które zamierzacie takiej osobie powierzyć oraz wymaganymi kompetencjami, które potencjalny wolontariusz musi posiadać. Mogą to być również oferty zdalne, które wolontariusz będzie mógł wykonywać w domu. Możecie zgłosić więcej niż jedną ofertę i zapotrzebowanie na więcej niż jednego wolontariusza. Jedynym warunkiem jest skierowanie ofert do osób o różnym poziomie wykształcenia (nie tylko z wykształceniem wyższym). Ofertę taką przesyłacie do nas, a my umieszczamy ją w naszym „Rejestrze” i razem z PUP-em szukamy dla Was wolontariusza!

Pamiętajcie! Wolontariusz sam wybiera ofertę ale o jego przyjęciu decydujecie Wy!

Kiedy zaczynamy?

Poszukiwania wolontariuszy w pierwszym tegorocznym cyklu chcemy zacząć już w kwietniu dlatego na Wasze oferty czekamy do 22 marca. Pierwszy cykl programu będzie trwał do 28 Czerwca.

Jaką rolę pełni Regionalne Centrum Wolontariatu?

Jesteśmy pośrednikami między PUP – em i osobami bezrobotnymi a Wami!

Co oferujemy?

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy przeszkolą Was ze specyfiki współpracy z osobami bezrobotnymi!


Tak więc jeśli szukacie wolontariusza posiadającego konkretne umiejętności i kompetencje zgłoście się do nas. Pomożemy Wam znaleźć wolontariusza marzeń!

Dokładniejsze informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 736 55 03 lub pod adresami mailowymi: gdansk@wolontariat.org.pl i toczynska@wolontariat.org.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy