Rozpoczęła się kolejna ekspedycja artystów i badaczy w ramach międzynarodowego projektu artystycznego CORNERS.

Rozpoczęła się kolejna ekspedycja artystów i badaczy w ramach międzynarodowego projektu artystycznego CORNERS. Tym razem uczestnicy i uczestniczki odwiedzą Chorwację, Serbię, Kosowo, Albanię i Czarnogórę. W wyprawie biorą udział przedstawiciele i przedstawicielki Gdańska: Katarzyna Krakowiak, Leszek Bzdyl i Jacek Dominiczak. Instytut Kultury Miejskiej jest jednym z sześciu europejskich współorganizatorów projektu.

 

W ekspedycji bałkańskiej bierze udział kilkudziesięciu artystów i badaczy ze Słowenii, Chorwacji, Polski, Szwecji, Serbii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. W ciągu dwóch tygodni uczestnicy wyprawy odwiedzą pięć krajów: Chorwację, Serbię, Kosowo, Albanię i Czarnogórę. Polskę reprezentują Katarzyna Krakowiak, Leszek Bzdyl i Jacek Dominiczak.

 

Międzynarodowy projekt artystyczny CORNERS rozpoczął się w sierpniu 2011 roku. Kilkudziesięciu artystów i badaczy bierze udział w czterech ekspedycjach: Północ, Kaukaz, Bałkany i Wschód. Dotychczas odbyły się dwie ekspedycje: północna i kaukaska. Organizatorem czwartej ekspedycji, która odbędzie się w sierpniu i wrześniu 2012 roku, jest Instytut Kultury Miejskiej. Uczestnicy i uczestniczki tych podróży badają kulturalną, społeczną i polityczną aktywność obywateli odwiedzanych miejsc. Doświadczenia te staną się źródłem pomysłów do artystycznej pracy na dalszym etapie projektu.

 

CORNERS to międzykulturowy projekt artystyczny stworzony i rozwijany przez sześć europejskich organizacji: Intercult (Szwecja), Instytut Kultury Miejskiej (Polska), Exodos (Słowenia), Pogon (Chorwacja), Umeå 2014 (Szwecja) i Drugo More (Chorwacja).

 

Pierwsza faza projektu – 4 CORNERS Research & Development – to cztery ekspedycje do odległych regionów Europy. Podczas drugiego etapu CORNERS, planowanego na lata 2013 – 2017, powstaną projekty artystyczne, które będą prezentowane między innymi w niekonwencjonalnych przestrzeniach publicznych.

 

Celem CORNERS jest nawiązanie długotrwałego, międzynarodowego partnerstwa umożliwiającego wielopłaszczyznową współpracę między państwami-uczestnikami. CORNERS to nie tylko artystyczne obserwacje, ale również pogłębianie rozumienia pojęć „Europa” i „europejski”, które mogą znaczyć co innego dla mieszkańców odległych zakątków Europy jako kontynentu i dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Kultura (2007 – 2013).

 

 

Strona internetowa projektu: cornersofeurope.org

 Informacja o projekcie na stronie IKM: www.ikm.gda.pl/corners

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Kultura (2007 – 2013).

 

 

 

 

Źródło: mat. pras.

Foto: Intercult

Projekt i wykonanie: Mehowmy