Regionalne Centrum Wolontariatu po raz kolejny zostało Sztabem WOŚP!

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku po raz kolejny otrzymało zaszczytne miano Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już 12 stycznia 2014 po raz kolejny zagramy wszyscy razem „Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów”. Część z zebranej przez wolontariuszy kwoty zostanie przeznaczona na wyposażenie lub doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w specjalistyczny sprzęt do szybkiej diagnostyki, natomiast pozostałe fundusze podobnie jak w zeszłym roku zostaną przekazane na nowo powstałe oddziały geriatryczne.

Podczas ubiegłorocznego finału kwestowało w Gdańsku 1285 wolontariuszy, którzy zebrali łącznie ponad 500 tysięcy złotych. Prawie 700 z nich było zarejestrowanych w sztabie stworzonym przez Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Główne wydarzenia w czasie XXI Finału miały miejsce na Targu Węglowym gdzie znajdował się również Sztab Orkiestry zorganizowany przy RCWG. 

Kto może zostać wolontariuszem podczas orkiestry? Każdy. Wystarczy chęć do działania i odporność na niskie temperatury, bo w myśl zasady WOŚP pieniądze do puszek są zbierane tylko w tym dniu i tylko na ulicach, a w tym roku prognozy mówią, że zima będzie wyjątkowo mroźna. Trzeba również znaleźć dwóch przyjaciół, którzy będą z nami podczas kwestowania, bo razem raźniej i przede wszystkim bezpieczniej. Kwestować mogą zarówno osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, w przypadku tej drugiej grupy z kwestującą musi być osoba dorosła.


Czego potrzebujecie by zostać wolontariuszami:

1)Swoich dokładnych danych (adresu, nr PESEL, danych kontaktowych);

2)Zdjęcia legitymacyjnego (podpisanego imieniem i nazwiskiem – drukowanymi literami i nr PESEL);

3)Dokładnego adresu swojej szkoły lub pracy.

Chcesz dołączyć do osób kwestujących? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą TUTAJ

UWAGA!: Na aplikacje czekamy do 22.11.2013

Dokładniejsze informacje otrzymać można pod nr telefonu 587365503 lub pod adresem gdansk@wolontariat.org.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy