Raportowania PRI

W 2013 r., ramach projektu ONZ Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania (Principles for Responsible Investment), powstaną nowe ramy raportowania dla sygnatariuszy, których celem będzie zwiększenie przejrzystości i stworzenie kluczowych wskaźników efektywności.

Ramy raportowania PRI istnieją od 2006 roku. Dzięki planowanym zmianom, sygnatariusze Zasad mają otrzymać kompletny i przejrzysty zestaw wytycznych, które będą różniły się w zależności od rodzaju inwestycji.

Do tej pory ramy raportowania PRI koncentrowały się na tym, jak sygnatariusze wdrażają sześć Zasad. Nowy dokument ma również stworzyć kluczowe wskaźniki efektywności (KPI – key performance indicators) i pomóc interesariuszom w lepszej ocenie decyzji inwestycyjnych sygnatariuszy.

Do 2012 r. PRI zamierza uruchomić dobrowolny projekt pilotażowy. Nowe ramy raportowania będą obowiązkowe dla sygnatariuszy od 2013 roku.

W 2011 r., ponad 500 z 800 sygnatariuszy PRI wypełniło ankietę i 44% respondentów zgodziło się na upublicznienie swoich odpowiedzi. Nowe wytyczne będą wymagały publicznego udostępnienia danych ankietowych.

Więcej na temat planowanych zmian .

 

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Projekt i wykonanie: Mehowmy