Raport „Solidarność w centrum uwagi” już jest!

Przedstawiamy pełny raport porównawczy „Solidarność w centrum uwagi i inne wartości Unii
Europejskiej” bada wieloaspektowy charakter solidarności i wartości UE w kontekście różnorodności kulturowej pięciu krajów UE (Chorwacji, Słowenii, Danii, Polski i Irlandii), zwłaszcza wśród młodzieży i organizacji pozarządowych (NGO). Celem badania było przedstawienie różnych kulturowych perspektyw na solidarność; zrozumienie, w jaki sposób wpływają one na postrzeganie wartości Unii Europejskiej, skupienie się na perspektywie młodzieży w kontekście wydarzeń o zasięgu globalnym oraz ocena rozbieżności w rozumieniu między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, młodzieżą, polityką UE.

Oto kilka ważnych wniosków:

Pomimo wyraźnych powiązań między wolontariatem a priorytetami UE brakuje konkretnych, ukierunkowanych polityk i uwagi poświęconej wolontariatowi. Często postrzega się, że głównym narzędziem UE angażującym się w wolontariat jest Europejski Korpus Solidarności.

Istnieje potrzeba ponownej oceny polityki w zakresie wolontariatu, zwrócenia większej uwagi na wolontariat i uznania go za istotne narzędzie osiągania celów społecznych i wspierania aktywnego udziału społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie w świetle szybko zmieniającego się krajobrazu, w tym rozwoju tzw. mikrowolontariatu i e-wolontariatu, które rozwinęły się w szczególności w trakcie pandemii Covid-19.

Streszczenie raportu w języku polskim znajduje się TUTAJ
Pełna treść raportu znajduje się TUTAJ

Badania realizowane są w ramach projektu Powered by V: Wolontariat zaangażowany dla przyszłości Europy, finansowane ze środków Erasmus+.

Realizujemy je wraz partnerami:
DKolektiv (Chorwacja) https://www.dkolektiv.hr/public/hr
Słowenią Filantropią (Słowenia), https://www.filantropija.org/
Volunteer Ireland (Irlandia), https://www.volunteer.ie/
Centre for European Volunteering (Belgia), https://www.europeanvolunteercentre.org/
FriSe (Dania) https://www.frise.dk/

Projekt i wykonanie: Mehowmy