Rajd Rowerowy dla Tybetu

Nieformalna grupa „Studenci dla Wolnego Tybetu” zorganizowała ogólnopolską akcję „Rajd Rowerowy dla Tybetu/Cycling for Tybet”, mającą na celu szerzenie w Polsce wiedzy o Tybecie i jego kulturze oraz o prawach człowieka. To pierwsza taka akcja mniejszości tybetańskiej w Polsce. Rajd rozpoczął się 06.07 w Krakowie, skąd uczestnicy i uczestniczki mimo deszczu ruszyli odwiedzić kolejne miasta Polski, żeby 26.07 dotrzeć do miasta, gdzie niezmiennie panuje „Kultura Wolności” – do Gdańska. Tutaj nastąpi finał imprezy pod hasłem „Solidarnie z Tybetem”. 

Głównymi założeniami projektu jest pokazanie naszej solidarności z narodem tybetańskim i wzbogacenie wiedzy o jego kulturze, historii i obecnej sytuacji wśród społeczeństwa polskiego. W programie przewidziane są dyskusje z osobami z Tybetu, warsztaty dla dzieci umożliwiające im bliższe poznanie tego narodu, a także przejazd rowerowy i happening.

Więcej informacji- tutaj

Projekt i wykonanie: Mehowmy