„Radosna szkoła” – wsparcie finansowe na rok 2012

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że 10 października 2011 roku upływa termin składania wniosków przez dyrektorów szkół do organów prowadzących o wsparcie finansowe w 2012 roku na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole oraz na szkolne place zabaw. Termin składania wniosków organów prowadzących do wojewodów mija natomiast 2 listopada 2012 r.

Na 2012 rok w programie zaplanowano kwotę 488 milionów złotych.

Więcej informacji

Projekt i wykonanie: Mehowmy