Pzedstawiamy kolejnego zwycięzcę „Aktywni w mieście 2011”

Projekt „Stuk-puk. Otwórz drzwi, pomogę Ci” zaktywizował grupę ok.30 osób starszych do realizacji wsparcia osób w wieku 50+ niewychodzących z domu. Celem było wykorzystanie potencjału seniorów do animacji osób wykluczonych – ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność.

 

Animatorzy 50+ odbyli szkolenia obsługi mini notebooka z modemem do bezprzewodowego Internetu, komunikatorów Gadu-Gadu, Skype, dyktafonu i odtwarzacza mp 3, aparatu cyfrowego, drukarki do zdjęć, cyfrowej ramki multimedialnej do prezentacji fotografii, prowadzenia wideokonferencji.

 

Działania opierały się na zabawie (techniki pedagogiki zabawy), pracy (rękodzieło), nauce (obsługi multimediów). Spotkania te promowały wykorzystanie technologii w pracy animacyjnej z seniorami, do komunikacji międzyosobowej, wymiany informacji, rozwijania zainteresowań, utrwalania wspomnień osób pozostających w domu. Wizyty odbywały się wraz z animacją w rewitalizowanej dzielnicy Stare Miasto.

 

Zarówno seniorzy, jak i społeczność lokalną nauczyli się dostrzegać własne potrzeby, a przede wszystkim diagnozować i wpisywać je w dużo szersze działania społeczne. Aktywizacja seniorów dała uczestnikom projektu odwagę i mobilizuje do dyskusji nad zmianami koniecznymi do wprowadzenia w środowisku. Nie tylko seniorzy wiedzą, że mogą udzielać wsparcia innym osobom, czy to w ramach relacji senior-senior, ale mają świadomość i korzystają z niemal każdej możliwości kształtowania i pogłębiania relacji senior-środowisko.

 

Dzięki Projektowi „Stuk- Puk, otwórz drzwi pomogę Ci” uczestnicy projektu stali się aktywnymi członkami społeczności lokalnej zabierając głos m.in. w debatach społecznych i na bieżąco śledząc zmiany i działania wprowadzane/realizowane przez samorząd. Wymiana umiejętności, wspólne odkrywanie i rozwijanie zainteresowań ograniczyły poczucie wykluczenia osób starszych, zwiększyło ich udział w życiu społecznym i potrzebę wspólnego działania. Osoby krótkotrwale przebywające w domu przyłączały się do działań Animatorów, samodzielnie organizowały wizyty u osób z otoczenia.

 

Nagroda szczególnie cieszy w rozpoczętym właśnie Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Gratulujemy!

Projekt i wykonanie: Mehowmy