Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli zaprasza do składania wniosków grantowych

Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli zaprasza do składania wniosków grantowych.  Najbliższy termin składania wniosków 1 czerwca.

Program adresowany jest przede wszystkim do pracowników administracji samorządowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych lub pożytku publicznego, którzy rozumiejąc potrzeby społeczności lokalnej, potrafią najbardziej efektywnie odpowiadać na jej oczekiwania i angażować do działania jej członków.

Dotacje Programu wspierają zarówno konkretne inicjatywy oddolne o wymiarze międzynarodowym, jak i działalność operacyjną organizacji społeczeństwa obywatelskiego, pracujących na poziomie europejskim.
Działający w Polsce Punkt Kontaktowy, udostępnia materiały informacyjne w języku polskim, prowadzi także bezpłatne szkolenia oraz konsultacje wniosków o dofinansowanie.

 Więcej informacji:http://www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli

Projekt i wykonanie: Mehowmy