Punkt konsultacyjny SPC

Fundacja Nasza Przestrzeń, Stowarzyszenie Arteria, Regionalne Centrum Wolontariatu zapraszają nauczycieli/ki, edukatorów/ki, trenerów/ki działaczy i działaczki organizacji pozarządowych, studentów/ki kierunków pedagogicznych i edukacyjnych do odwiedzenia punktu konsultacyjnego o prawach człowieka.

We wrześniu punkt konsultacyjny o prawach człowieka będzie czynny
21 września (piątek) od 10:00 do 12:00
27 września (czwartek) od 16:00 do 18:00 temat: „Jak przygotować szkołę, placówkę edukacyjna do obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka 10 grudnia”

Organizatorki projektu „Świat Praw Człowieka” przygotowały także ofertę warsztatów o prawach człowieka dla gdańskich szkół.

Oferta powstała w odpowiedzi na zainteresowanie nauczycielek i nauczycieli przeprowadzeniem warsztatów dotyczących praw człowieka w szkołach. Obejmuje tematy takie jak: podstawowa wiedza o prawach człowieka (co to są prawa człowieka, dyskryminacja i prawa człowieka, ochrona praw człowieka), prawa dziecka, globalny rozwoju (tematyka uchodźctwa, ubóstwo na świecie, prawo do edukacji) dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z Gdańska oraz warsztaty oparte na filmie „Niebieskoocy”, warsztaty dotyczące homoseksualności w kontekście tego, jak uczyć i rozmawiać o tożsamości psychoseksualnej z nastolatkami np. w ramach godziny wychowawczej, warsztaty mające na celu wsparcie nauczycielek i nauczycieli w przygotowaniu szkoły do Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia) czy warsztaty antydyskryminacyjne (podstawowe zagadnienia).

Na warsztaty należy się umawiać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Są one bezpłatne, program ustalany będzie indywidualnie z osobami zainteresowanymi realizacją warsztatów. Prosimy o kontakt mailowy (konsultacje.spc@naszaprzestrzen.org) lub telefoniczny.

Projekt i wykonanie: Mehowmy