Przedsiębiorco daj staż dla młodych!

Gdańsk rozpoczyna realizację XII edycji projektu Wakacyjny Staż. Zanim jednak studenci absolwenci uczelni wyższych będą mogli odbyć praktyki w wybranych firmach, trzeba znaleźć fundatorów staży. Nabór firm potrwa do 30 marca 2014 roku.

Akcja „Wakacyjny Staż” organizowana jest w Gdańsku po raz dwunasty. Poprzez staże i praktyki Miasto wspólnie z przedsiębiorcami pomaga studentom i absolwentom wyższych uczelni w zdobyciu nowych umiejętności oraz ułatwia im wejście na rynek pracy. Na ubiegłoroczny apel prezydenta Pawła Adamowicza zareagowały 64 firmy, które zaoferowały 292 miejsca pracy. Zainteresowanie zdobyciem letniego zatrudnienia było ogromne. Rywalizowała o nie rekordowa liczba 2155 chętnych!

Tegoroczna akcja podzielona jest na kilka etapów:

  • w marcu trwa nabór fundatorów staży,
  • od połowy kwietnia na stronie projektu, tj. www.wakacyjnystaz.gdansk.gda.pl trwać będzie zgłaszanie aplikacji na wybrane stanowiska,
  • w maju i czerwcu firmy przeprowadzą rekrutację kandydatów.

Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje (w tym starostwa powiatowe i urzędy gminne), które zobowiązują się do przyjęcia stażysty na minimum jeden miesiąc w okresie lipiec – wrzesień 2014 r. oraz do wypłaty stażyście wynagrodzenia w kwocie minimum 1000 zł brutto za miesiąc stażu.

Przypomnijmy, do ubiegłorocznej edycji „Wakacyjnego stażu” zgłosiła się rekordowa liczba kandydatów. Aplikacje stronie www.wakacyjnystaz.gdansk.gda.pl złożyło 2155 chętnych! Rywalizacja między nimi była bardzo duża, bowiem w 64 gdańskich firmach czekały na nich 292 miejsca. Pracę otrzymali najlepsi. Akcją zainteresowane były bardziej panie. Złożyły one 64 % aplikacji – 1371, natomiast mężczyźni 36 % 784 zgłoszeń.

Fundatorzy proszeni są o przesłanie deklaracji uczestnictwa w akcji oraz logo firmy w wersji elektronicznej (w pliku wektorowym lub o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi) do 30 marca 2014r. na adres: wakacyjnystaz@gdansk.gda.pl z dopiskiem „Wakacyjny Staż 2014 – deklaracja uczestnictwa”. W tym roku po raz pierwszy Fundatorzy staży  będą samodzielnie wypełniać „Ofertę stażu” elektronicznie, na stronie Projektu. W tym celu, po otrzymaniu od Fundatora deklaracji uczestnictwa w Projekcie,  zostanie przesłany link aktywacyjny, umożliwiający zalogowanie się na stronie Projektu i złożenie Oferty stażu. W terminie najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2014r.

 

 

 

 

 

Foto: www.levo.com

Projekt i wykonanie: Mehowmy