Projektornia zaprasza do niecodzienej Galerii

Projektornia GAK zaprasza do Galerii Otwartej – miejsca, gdzie każda osoba może zaprezentować swoją twórczość.


15 listopada 2013 o godzinie 18.00 odbędzie się pierwsze spotkanie i wernisaż wystawy. Zaproszeni na niego zostaną profesjonalni artyści i teoretycy sztuki celem zainicjowania swobodnej dyskusji dotyczącej kondycji twórczej. Natomiast na zgłoszenia do uczestnictwa we wspólnej wystawie Projektornia czeka do 7 listopada.


Galeria Otwarta to miejsce dla amatorów i amatorek sztuk plastycznych. Projektornia udostępnia ściany wszystkim, którzy chcą podzielić się z innymi swoją twórczością. Galeria Otwarta nie ogranicza wizji uczestników i uczestniczek, zachęca do wyjścia z domu i poznania osób, których pasją są sztuki plastyczne.


– To co masz zawiesić na swojej ścianie umieść na naszej. Nasze ściany są dla Ciebie. Oferujemy możliwość podzielenia się swoim artystycznym spojrzeniem z innymi, których wrażliwość daje impuls do kreatywnego spędzania czasu – zachęcają pracownicy galerii, którzy planują też założyć galerię internetową, do której będą sukcesywnie dodawać nowe prace.


Prace należy dostarczać do Projektorni Gdańskiego Archipelagu Kultury osobiście lub za pośrednictwem poczty do 7 listopada 2013.
Adres: ul. Dworska 29a, 80-723 Gdańsk Brzeźno. Więcej informacji: 58 343 46 91, projektornia@gak.gda.pl

Foto: Tsiklamsrek

Projekt i wykonanie: Mehowmy