PROJEKT ACTIVE CITIZENS

W Gdańsku i Metropolii będzie realizowana druga edycja międzynarodowego projektu Active Citizens – Aktywna Społeczność przygotowanego przez British Council (www.britishcouncil.pl) i instytucję kultury Gdańsk 2016 (www.gdansk2016.eu).

Active Citizens to projekt, którego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych i wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Program jest skierowany przede wszystkim do aktywistów i aktywistek, członków i członkiń struktur młodzieżowych, organizacji kobiecych, kulturalnych, społecznych, grup religijnych/mniejszościowych, jak również organów samorządowych.

Na projekt składają się trzy elementy – szkolenia (6 dni w roku), konkurs projektów międzynarodowa wymiana dobrych praktyk. Dzięki tym doświadczeniom uczestnicy i uczestniczki programu z Pomorza, staną się mentorami i mentorkami metod aktywizacji społeczności i przeciwdziałania wykluczeniu. Ich zadaniem będzie przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności swoim społecznościom oraz organizacjom macierzystym, promowanie i wspieranie aktywnych działań obywatelskich w swoich regionach, jak również uczestnictwo w inicjatywach globalnych.

Active Citizens to międzynarodowy projekt British Council prowadzony jednocześnie w ponad 30 krajach w Europie i na świecie. Mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje partnerstwami międzynarodowymi.

Patronat honorowy nad projektem Active Citizens w Polsce objęła Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak.

Chcielibyśmy zaprosić członkinie i członków / pracowniczki i pracowników Państwa instytucji / organizacji/grupy nieformalnej do udziału w programie Active Citizens – Aktywna Społeczność.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej http://www.britishcouncil.org/pl/poland-active-citizens.htm. Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o Active Citizens wśród członków i członkiń Państwa organizacji / instytucji.

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy