Projekcja filmów z Archiwum Entuzjastów

Pierwsze film z „Archiwum Entuzjastów” powstały w latach 50., ostatnie w 80. Jedną z najpopularniejszych form spędzania czasu wolnego, który organizowany był głównie przez zakłady pracy, była działalność w amatorskich klubach filmowych. Filmowcy amatorzy – entuzjaści – dokumentowali pracę, uroczystości, czas konsumpcji i czas wolny. Filmy – od satyrycznych animacji przez filmy eksperymentalne, dokumenty aż po fabuły – to próba opowiedzenia o sobie w kontekście lub opozycji do oficjalnej kultury. Umożliwiają poznanie refleksji autorów i autorek, warunków ich życia i twórczości. Także entuzjaści tworzyli zręby społeczeństwa obywatelskiego swoją bezinteresowną postawą i samodzielnym organizowaniem pracy nad produkcją filmową. Ich czas wolny był czasem prawdziwie kreatywnym.

WSTĘP WOLNY

„Entuzjazm” to projekt Neila Cummingsa i Marysi Lewandowskiej, który powstał przy okazji badania powiązań między nowymi sposobami produkcji artystycznej i jej relacji z instytucjami kulturalnymi, które definiują, promują i dystrybuują sztukę. Jego pierwsza część została zaprezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 2004 roku. Kolejną częścią jest „Archiwum Entuzjastów” dostępne na licencji Creative Commons. Zamiarem autora i autorki jest bowiem rozpoczęcie dyskusji o dostępności archiwów, znaczeniu domeny publicznej i umożliwienie twórczego wykorzystania filmów.

Wybór filmów z „Archiwum Entuzjastów” obędzie się w ramach obchodów rocznicy strajków i podpisania Porozumień Sierpniowych „Zrozumieć Sierpień” organizowanych przez Europejskie Centrum Solidarności we współpracy z partnerami z poszczególnych gdańskich dzielnic. Pokaz będzie miał miejsce w czasie dzielnicowej gry miejskiej śladami Solidarności.

Miejsce projekcji: Projektornia GAK

Projekt i wykonanie: Mehowmy