Program „Gdynia na fali” ponownie w gdyńskich szkołach

Mimo że „Gdynia na Fali” to stosunkowo młody projekt, już można odnotować jego sukces – frekwencja we wszystkich gdyńskich szkółkach żeglarskich w porównaniu z ubiegłymi latami wzrosła o około 30%.


We wtorek 30 września w Szkole Podstawowej nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego w Gdyni odbyło się spotkanie z dziećmi i młodzieżą rozpoczynające drugą edycję  programu Gdynia na Fali. Ambasadorowie programu, utytułowani żeglarze Maciej Grabowski i Marcin Czajkowski zachęcali słuchaczy do rozpoczęcia przygody z żeglarstwem. Gościem specjalnym spotkania był Mikołaj Staniul, członek Gdynia Sailing Team, absolwent „osiemnastki”.

 
Podczas spotkania ambasadorowie przedstawili program „Gdynia na fali”, zaprezentowali krótki film o żeglarstwie, a także odpowiedzieli na szereg pytań, żywo zainteresowanych dzieci. 

Gdynia na Fali to cykl spotkań z żeglarstwem w gdyńskich szkołach podstawowych, szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W pierwszej edycji programu, w roku szkolnym 2013/14, wzięło udział osiem szkół podstawowych, cztery szkoły ponadgimnazjalne lub zespoły szkół. Uczestniczyło w nim dotychczas około 1300 uczniów – część z nich udało się zarazić pasją o czym świadczy większa w porównaniu z poprzednimi laty frekwencja w gdyńskich szkółkach żeglarskich. 

W kolejnej edycji uczniowie spotkają się z ambasadorami gdyńskiego żeglarstwa i zawodnikami Gdynia Sailing Team, którzy opowiedzą o żeglarstwie, o morzu, zachęcą do uczestniczenia w zajęciach gdyńskich szkółek żeglarskich oraz wytłumaczą czym są i jak zdobyć patent żeglarski, motorowodny i sternika.

 
Oto lista placówek wytypowanych do projektu w roku szkolnym 2014/2015:
– Szkoła Podstawowa nr 6,
– Szkoła Podstawowa nr 18,
– Szkoła Podstawowa nr 31 (ZS nr 9),
– I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza,
– V Liceum Ogólnokształcące im. Pułkownika Stanisława Dąbka,

Projekt i wykonanie: Mehowmy