Program elektrociepłowni EDF Wybrzeże S.A. dla organizacji pozarządowych.

Informujemy, że elektrociepłownia EDF Wybrzeże S.A. w ramach prowadzonego od 2009r. Programu Pomocy Klientom Najbardziej Potrzebującym – organizacjom pozarządowym, korzystającym z ciepła sieciowego produkowanego w w/w Spółce, oferuje udzielenie finansowego wsparcia na opłacenie rachunków za ogrzewanie dwóm gdańskim organizacjom pozarządowym.

Wyboru dwóch organizacji pozarządowych, które otrzymają dofinansowanie dokona Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych, na podstawie oceny wniosków przesłanych przez tych z Państwa, którzy chcieliby ubiegać się o wsparcie EDF Wybrzeże.


W konkursie mogą wzsiąc udział organizacje, które:

1) Mają siedzibę/placówkę na terenie Gdańska i działają na rzecz mieszkańców;

2) Prowadzą działania statutowe w zakresie edukacji, wychowania i pomocy społecznej;

3) Korzysta z ciepła produkowanego przez EDF Wybrzeże (konieczne jest udokumentowanie tego faktu, np. umowa z GPEC);

4) Nie otrzymała pomocy finansowej w dwóch poprzednich edycjach konkursu.

 Warunkiem udziału jest:

 1) Wysłanie drogą elektroniczną na adres aga.buczynska@gmail.com wypełnionego wniosku;

2) Złożenie wniosku w wersji papierowej w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku przy ulicy Dmowskiego 10 BC lub wysłanie go na adres Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku (ul. Dmowskiego 10 BC, 80-264 Gdańsk).

Udział w konkursie wezmą wnioski złożone i nadesłane (pocztą jak i drogą elektroniczną) do dnia 3 października 2013 roku do godziny 15:00. Na wszelkie pytania związane z konkursem odpowiada Agnieszka Buczyńska pod numerem telefonu 58 736 55 03 lub pod adresem aga.buczynska@gmail.com


Projekt i wykonanie: Mehowmy