Program Akademia Orange- wniosek o grant w ramach II edycji programu

Celem programu grantowego Akademia Orange jest promowanie nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcają do zdobywania wiedzy i uczestnictwa w kulturze.

Aby skuteczniej dotrzeć do współczesnej młodzieży, warto pokazywać, że internet i nowoczesne technologie mogą być nie tylko rozrywką, ale także  narzędziem do odkrywania świata i pokonywania barier społecznych.

kademia Orange to ogólnopolski program grantowy, w którym o granty finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, instytucje kultury a także szkoły czy biblioteki mające innowacyjne pomysły edukacyjne.

Przez edukację kulturalnąrozumiemy działania, które:

  • sprzyjają świadomemu uczestnictwu w kulturze,
  • dostarczają ludziom (zwłaszcza młodym) narzędzi ekspresji,
  • umożliwiają czytanie i rozumienie istniejących kodów kultury, a poprzez to – osobisty, twórczy i krytyczny dialog zarówno z dziedzictwem kulturowym jak i zjawiskami kultury współczesnej

więcej inroamcji – Akademia Orange

za: fundacja.orange.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy