Praktyki dla najlepszych

Cykl szkoleniowy World of Audit przygotowany przez KPMG to ciekawa propozycja dla osób zainteresowanych zagadnieniami z dziedziny rachunkowości oraz audytu. Jeżeli to Twoja wymarzona ścieżka kariery, nie strać okazji do uczestnictwa w spotkaniach z profesjonalistami.


Zajęcia przeznaczone są dla studentów III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów uzupełniających, a także IV i V roku jednolitych studiów magisterskich, zainteresowanych pracą w firmie audytorsko-doradczej. Niezłym początkiem mogą być praktyki w Dziale Audytu KPMG zarezerwowane dla najlepszych uczestników Programu.


Rekrutacja odbywa się dwuetapowo, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://forms.cee.kpmg.com/pl/pl/world-of-audit-2013, a następnie rozwiązania testów ze znajomości języka angielskiego oraz podstaw rachunkowości. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 marca br.


Tematy szkoleń:

  • Problem defraudacji w badanych podmiotach według Międzynarodowego Standardu Rewizji Finansowej nr 240.
  • Założenie kontynuacji działalności podmiotu badanego.
  • Rezerwy i odpisy aktualizujące – wyzwanie dla biegłego rewidenta.
  • Inwentaryzacja majątku – czyli ostateczna weryfikacja.

 

Więcej: http://worldofaudit.pl/

 

 

Małgorzata Więcław

Projekt i wykonanie: Mehowmy