Poznajcie kolejnego zwycięzcę „Aktywni w mieście 2011” – Organizacja przyjazna wolontariuszom

Nagrodę otrzymało Centrum Współpracy Młodzieży, organizacja głównie kojarzona z wolontariatem zagranicznym, ale nie tylko. Istniejące od 2000 roku stowarzyszenie wspiera rozwój demokratycznego i otwartego społeczeństwa Głównymi celami CWM są jednak: rozwój aktywności obywatelskiej i rozwijanie współpracy międzynarodowej.

CWM jest organizacją, w której wolontariat jest integralną częścią jej działalności . To organizacja, która prowadzi przemyślaną, mądrą i świadomą politykę współpracy z wolontariuszami. Wysyła, gości i koordynuje wolontariat europejski. Centrum Współpracy Młodzieży gościło już w Gdyni gościli już w Gdyni wolontariuszy z Gruzji, Estonii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Ukrainy, Turcji i wielu, wielu innych.


Lata doświadczenia, tej organizacji pozwoliły wypracować standardy jak pracować z wolontariuszami, jak szanować chęci i czas wolontariusza, wyznaczać mu zadania uwzględniając jego możliwości i predyspozycje.  Organizacja, która zauważa i  rozumie różnice kulturowe oraz cały czas rozwija umiejętności pokonywania barier komunikacyjnych w sytuacjach różnorodności kulturowej. 

Serdecznie gratulujemy!

Projekt i wykonanie: Mehowmy