Poznaj zasady udzielania dotacji

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla organizacji pozarządowych, dotyczące zasad udzielania dotacji na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

 

Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2012 roku (piątek) w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Augustyńskiego 1, w sali 408, w godzinach od 13.00 do 15.00.


PROGRAM SPOTKANIA

13.00 – otwarcie spotkania, przywitanie uczestników,

13.10 – 14.30 – szkolenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, ogłoszonego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXX/630/12 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

14.30 – 14.40 – informacja o Nagrodzie im. Lecha Bądkowskiego i Nagrodzie Gdańskiego Darczyńcy Roku

14.40 – 15.00 – pytania, zakończenie.

 

Uprzejmie prosimy zainteresowanych o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, nazwę organizacji, adres. telefon i e-mail na adres: katarzyna.lewinska@gdansk.gda.pl lub faksem: 58/ 302 02 34.

Projekt i wykonanie: Mehowmy