Powiedz jak wspierać Gdańskich seniorów

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych oraz Miasto Gdańsk serdecznie zapraszają na spotkanie branżowe dotyczące seniorów. Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji działających z i na rzecz seniorów. Tematem dyskusji będzie możliwa dostępna oferta dla seniorów, potrzeby organizacji współpracujących z seniorami oraz kierunki w zakresie polityki senioralnej w Gdańsku. Wnioski ze spotkania posłużą do konstruowania ram programu Gdańszczanin 50 plus.

Spotkanie prowadzone będzie przez moderatora dr Karolinę Ciechorską – Kuleszę.

Spotkanie odbędzie się dnia 24 października 2016 r. w g. 10.00-13.00 w Europejskim Centrum Solidarności w sali warsztatowej nr 5, III piętro.

Prosimy o potwierdzanie swojej obecności na maila: buczynska@wolontariat.org.pl

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy