Powered by V

Od 2022 roku realizujemy projekt w partnerstwie międzynarodowym pn. Powered by V.

W przeciwieństwie do tradycyjnego postrzegania wolontariatu jako działania charytatywnego, nowoczesne i innowacyjne podejście co raz bardziej powszechne na świecie uznaje wolontariat za formę aktywizmu, która wzmacnia poczucie inicjatywy np. młodych ludzi. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w przypadku edukacji obywatelskiej, która powinna wpływać na zdolność młodych ludzi do proaktywności w społeczności lokalnej i międzynarodowej.

Idea ma na celu wsparcie organizacji i młodzieży w wykorzystaniu potencjału wolontariatu jako siły napędowej edukacji obywatelskiej, wzmocnienia pozycji młodzieży i zaangażowania w budowanie społeczeństwa europejskiego oraz wzmacnianie demokracji, wartości i tożsamości UE.

Projekt Powered by V ma na celu:

  • Zachęcanie do lepszego zrozumienia kontekstu kulturowego, społecznego i politycznego relacji między zaangażowaniem młodzieży poprzez wolontariat a wartościami UE;
  • Wspieranie wolontariatu młodzieżowego jako siły transformacyjnej we wzmacnianiu unijnych wartości i odporności oraz zrównoważonych społeczności;
  • Wzmocnienie zdolności organizacyjnych młodzieży na rzecz bardziej wpływowego zaangażowania młodych wolontariuszy, które leży u podstaw wartości UE
  • Odblokowanie potencjału współpracy krajowej, ponadnarodowej i unijnej w tej sprawie.

Aby osiągnać w/w cele wraz z partnerami skupimy się na badaniu aktualnych trendów w wolontariacie młodzieżowym, wesprzemy i przeszkolimy liderów młodzieżowych, przygotujemy międzynarodową kampanię promującą wolontariat.

Projekt realizujemy we współpracy z DKolektiv, Slovenska Filantropija (Słowenia), Volunteer Ireland (Irlandia), Centre for European Volunteering (Belgia), FRISE (Dania) – finansowany w ramach programu Erasmus+.

Projekt dofinasowany ze środków programu Erasmus+

Projekt i wykonanie: Mehowmy