Poszukiwani liderzy-pasjonaci do kół samopomocy

Koła Samokształceniowe to wywodząca się ze Szwecji alternatywna metoda edukacji osób dorosłych, która zakłada aktywny udział wszystkich członków grupy w procesie nauki poprzez bycie zarówno uczniem jak i nauczycielem. Osoby, które chcą zdobyć wiedzę czy umiejętności z jakiegoś zakresu, spotykają się regularnie w małych grupach w celu wspólnego zgłębienia interesującego uczestników problemu. Temat przewodni spotkań koła jest całkowicie dowolny i może obejmować zagadnienia z zakresu hobby, zainteresowań, praktycznych umiejętności, czy wiedzy naukowej.

Poszukiwane są osoby, które chcą wzbogacić swoją wiedzę z wybranego obszaru poprzez stworzenie i aktywne uczestniczenie w spotkaniach koła samokształceniowego.

Liderzy tworzący koła samokształceniowe mogą liczyć na:

– bezpłatny udział w szkoleniu z zakresu zasad edukacji nieformalnej, metod nauczania, stylów uczenia się, motywacji, procesów grupowych i rozwiązywania konfliktów, przygotowującym do tworzenia i wspierania koła samokształceniowego,
– możliwość skorzystania ze środków Funduszu Edukacyjnego na zakup materiałów, usług służących zwiększaniu wiedzy w grupie,
– możliwość pogłębienia wiedzy w obszarze zainteresowań,
– udział w rozwoju edukacji nieformalnej w Gdańsku,
– miejsce na spotkania oraz poczęstunek dla koła samokształceniowego w siedzibie Domu Sąsiedzkiego Dolnego Wrzeszcza przy ul. Grunwaldzkiej 5,
– wsparcie ekspertów przez okres trwania projektu.

Zadaniem uczestnika projektu będzie:

– udział w szkoleniach przygotowujących do roli facylitatora grupy samokształceniowej (50 h szkoleniowych),
– zorganizowanie i objęcie wsparciem 1 grupy samokształceniowej przez min. 2,5 miesiąca (min. 6 spotkań),
– wybór dowolnego tematu spotkań koła,
– rekrutacja od 4 do 10 osób zainteresowanych wybranym zagadnieniem i chcących regularnie uczestniczyć w spotkaniach stworzonego koła samokształceniowego,
– ustalenie harmonogramu,
– udział w spotkaniach koła,
– określenie celu pracy grupy i oczekiwanych rezultatów samokształcenia,
– przygotowanie wraz z grupą formy zaangażowania w Festiwal Edukacji Sąsiedzkiej.

Do udziału zachęcamy w szczególności wszystkie osoby, które aktywnie realizują swoją pasję, czy hobby oraz posiadają wysokie kompetencje społeczne i organizacyjne. Projekt w głównej mierze skierowany jest do osób, które mieszkają, pracują lub działają na terenie Dolnego Wrzeszcza i sąsiadujących dzielnic.

Więcej informacji o etapach projektu, formularz zgłoszeniowy i dane kontaktowe na stronie: http://www.feps.org.pl/?page_id=230&lang=pl.

Projekt i wykonanie: Mehowmy