Postaw na OZE

 

Konkurs

 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie spotów reklamowych, promujących wybrane źródło energii odnawialnej. Dwudziestu autorów najlepszych prac zostanie zakwalifikowanych do udziału w warsztatach szkoleniowych, a sześciu autorów najlepszych prac – do udziału dodatkowo w warsztatach multimedialnych. Podczas warsztatów multimedialnych, laureaci będą pracować w dwóch trzyosobowych zespołach. Powstaną w ten sposób dwa spoty promujące odnawialne źródła energii, które zostaną poddane głosowaniu internetowemu. 
Nagrodą dla zwycięskiej drużyny – autorów zwycięskiego spotu – są kamery cyfrowe. 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Gdańsku. 
Organizatorem konkursu „Postaw na OZE” jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna
sp. z o.o. we współpracy z Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Kolonią Artystów, jako głównym partnerem. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Energetyczne wykorzystanie biogazu na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk – Wschód; Promowanie odnawialnych źródeł energii w Gdańsku” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. 

 

Pozostałymi partnerami w projekcie są: ZTM w Gdańsku oraz Wrzeszcz.info.pl.

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO „POSTAW NA OZE – ZAREKLAMUJ ŹRÓDŁO ENERGII ODNAWIALNEJ”
Do pobrania

Harmonogram konkursu

HARMONOGRAM KONKURSU MULTIMEDIALNEGO „POSTAW NA OZE – ZAREKLAMUJ ŹRÓDŁO ENERGII ODNAWIALNEJ”

1. 27 lutego 2012 r. – rozpoczęcie konkursu.
2. 30 marca 2012 r. – termin składania prac konkursowych.
3. 6 kwietnia 2012 r. – wyłonienie laureatów do warsztatów szkoleniowych i multimedialnych.
4. 11 – 13 kwietnia 2012 r. – warsztaty szkoleniowe (20 osób):
– spotkanie, którego celem będzie uzupełnienie wiedzy nt. dostępnych źródeł energii odnawialnej i możliwości ich zastosowania;
– wizyta na Oczyszczalni Ścieków „Wschód”, w ramach której możliwe będzie zapoznanie się z działaniem instalacji do odzysku energii z biogazu pozyskiwanego z osadów ściekowych.
5. 16 kwietnia 2012 r. – 25 maja 2012 r. – profesjonalne warsztaty multimedialne (6 osób).
6. 28 maja 2012 r. – termin składania prac do nagrody głównej.
7. 30 maja – 10 czerwca 2012 r. – głosowanie internetowe.
8. 18 czerwca 2012 r. – ogłoszenie wyników.
9. 20 czerwca 2012 r. – wręczenie nagród.

Wytyczne

WYTYCZNE DO NAKRĘCENIA SPOTÓW REKLAMOWYCH W KONKURSIE MULTIMEDIALNYM „POSTAW NA OZE – ZAREKLAMUJ ŹRÓDŁO ENERGII ODNAWIALNEJ”

1. Spot winien dotyczyć wybranego OZE i zalet jego zastosowania dla konkretnego celu (charakter poglądowy, nie naukowy!).
2. Długość spotu: 30-40 sek.
3. Mile widziany aspekt humorystyczny, ciekawy pomysł odmiennego niż standardowe ukazania tematu.
4. Organizator konkursu nie narzuca sposobu przekazu w reklamie (z narratorem czy bez, animacja czy przykłady „z życia wzięte”); ważne, aby przekaz był czytelny, a spot – interesujący (wciągająca treść).
5. Spot może zostać utworzony w formacie dvd, avi, mp4, xvid, divx, rmvb, mov, dowolnym sprzętem nagrywającym od kamery po telefon komórkowy.
6. Spot musi być autorski, wszelkie plagiaty zostaną zdyskwalifikowane.
7. Organizator zwraca uwagę, że przy korzystaniu z serwisu YouTube, nieautoryzowany podkład muzyczny może stanowić podstawę do usunięcia nagrania z serwisu przez jego administratora.

ZASADY OCENY:
W ocenie brane będą pod uwagę przede wszystkim: związek reklamówki z tematem konkursu, oryginalne opracowanie tematu, spójność, poprawność, przejrzystość merytoryczna, pomysłowość, kreatywność, zaangażowanie, wkład pracy, staranność wykonania oraz wynik głosowania internetowego.

Regulamin warsztatów

REGULAMIN WARSZTATÓW MULTIMEDIALNYCH PROWADZONYCH W II ETAPIE KONKURSU MULTIMEDIALNEGO „POSTAW NA OZE – ZAREKLAMUJ ŹRÓDŁO ENERGII ODNAWIALNEJ”

Warsztaty odbywać się będą w terminie od 16 kwietnia do 25 maja 2012 r. w formie 8-miu 5-cio godzinnych spotkań (najczęściej w porach popołudniowych oraz częściowo w weekendy – sobota).
1. W warsztatach mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie, którzy zostaną zaproszeni przez organizatorów konkursu.
2. W przypadku braku możliwości udziału w warsztatach danego ucznia z przyczyn losowych, organizator konkursu wybierze inną osobę z 20stki uczniów wyłonionych w I etapie.
3. Dopuszcza się współpracę w ramach warsztatów z innymi uczniami szkoły reprezentowanej przez ucznia zaproszonego na warsztaty, jeśli zajdzie taka konieczność (np. w roli statystów przy kręceniu spotu).
4. Niewłaściwe zachowanie w trakcie warsztatów, naruszanie mienia prowadzących warsztaty, opuszczanie zajęć warsztatowych, umożliwianie innym, niż wybrani, uczniom dołączenia do grup warsztatowych, bądź wszelkie inne naruszanie zasad udziału w warsztatach będzie skutkowało wykluczeniem z konkursu.

 


Projekt i wykonanie: Mehowmy