Portal CSRinfo.org patronem medialnym unijnej konferencji CSR

Portal CSRinfo.org został patronem medialnym kluczowej konferencji CSR polskiej prezydencji w Unii Europejskiej „Wspólna odpowiedzialność– jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w UE”, która odbędzie się 5 września 2011 roku w Gdańsku.

W lipcu 2011 roku Polska po raz pierwszy w historii objęła Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, co daje możliwość przedstawienia na forum międzynarodowym własnych doświadczeń, jak również propozycji działań do wykorzystania w procesie kształtowania kierunków polityki UE.

Celem konferencji jest wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń administracji publicznej oraz partnerów społeczno-gospodarczych do zwiększenia obecności i skuteczności CSR w UE.

W trakcie równoległych sesji warsztatowych, zidentyfikowane zostaną oczekiwania sektora prywatnego oraz partnerów społecznych w obszarach tematycznych kluczowych dla dalszego rozwoju CSR, takich jak: ekonomia społeczna, dialog, innowacje, konsumenci, mierzenie, monitorowanie, odpowiedzialne inwestowanie i standardy zarządzania.

Firma CSRinfo zajmuje się nie tylko wspieraniem biznesu we wdrażaniu społecznej odpowiedzialności biznesu, ale promujemy również wartościowe inicjatywy związane z CSR. Wrześniowa konferencja to jedno z najważniejszych wydarzeń w tegorocznym kalendarzu CSR i cieszę się, że należący do nas portal CSRinfo.org może je wesprzeć. – powiedziała Liliana Anam, Manager CSRinfo.

Konferencja ma charakter zamknięty (za zaproszeniem), a udział w niej jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji www.polskaprezydencjaCSR.eu.

Konferencja jest przygotowywana w standardzie zielonego wydarzenia, co oznacza, że podejmowane są działania w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko procesu organizacji i przebiegu wydarzenia, w szczególności w odniesieniu do ochrony klimatu oraz redukcji odpadów. Po konferencji organizatorzy zapewnią offset wydarzenia, czyli zostanie zneutralizowany jej ślad węglowy (ang. carbon footprint).

Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Gospodarki i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Źródło: CSRinfo.org
Projekt i wykonanie: Mehowmy