Ponad 1500 osób na spacerach Gdańskich Miniatur

Prawidłowe odpowiedzi na zagadki dotyczące stylów architektonicznych: renesansu, manieryzmu, gotyku i romanizmu nadesłało aż 600 osób. Osoby indywidualne, klasy szkolne i koła zainteresowań, które uczestniczyły w największej ilości spacerów i prawidłowo rozwiązały zagadki otrzymały kulturalne nagrody. Dodatkowe spacery Gdańskich Miniatur w ferie: 20.02 i 24.02.

 

Każdy z pięciu spacerów semestru 2015/2016 miał inną trasę, która pozwalała zapoznać się ze stylami architektonicznymi w Gdańsku. Uczestnicy poznali bliżej romanizm, gotyk, renesans i manieryzm oraz historie związane z Żurawiem, nieistniejącym już Zamkiem Krzyżackim, Wielkim Młynem, Basztą Jacek, Fontanną Neptuna, Ratuszem Staromiejskim, Domem Opatów Pelplińskich, wieloma gdańskimi kościołami i bramami, m.in.: Złotą, Wyżynną i Zieloną oraz słynnymi kamienicami. Wycieczki oprowadzała przewodniczka Ewa Czerwińska, we współpracy z portalem iBedeker.

 

Osiem grup, które najlepiej poradziły sobie z zadaniami podczas spacerów, nagrodzono biletami do kina, teatru i muzeów, warsztatami w instytucjach kultury, lekcjami muzealnymi oraz upominkami.

 

Partnerami Gdańskich Miniatur są: Teatr Wybrzeże, Teatr Miniatura, Opera Bałtycka, CSW Łaźnia, Wspólnota Gdańska, Kino Helios, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Towarzystwo Przyjaciół Gdańska, Teatr Szekspirowski oraz Europejskie Centrum Solidarności.

 

Ferie z Miniaturami

W ferie bezpłatne spacery dla rodzin i grup nieformalnych:

20.02 (sobota) 11.00, 12.30, 14.00 „Gdańskie Miniatury”, „Style architektoniczne w Gdańsku – renesans i manieryzm, cz I”. Spotkanie: Złota Brama, Targ Węglowy 27.

24.02 (środa) 11.00, 12.30, 14.00 „Gdańskie Miniatury”, „Style architektoniczne w Gdańsku – gotyk, cz II”. Spotkanie: Kamienica przy ul. Chlebnickiej 13.

 

Więcej informacji na stronie: www.gdanskieminiatury.ikm.gda.pl.


Gdańskie Miniatury to projekt edukacyjny, który korzystając z formy gry terenowej, pozwala odkrywać uczniom, a także dorosłym zainteresowanym historią Gdańska, niezwykłe miejsca i postacie związane z miastem. Przez pięć lat zabawa miała różne formy, od gry w poszczególnych dzielnicach Gdańska, przez cykle tematyczne (Gdańsk wielokulturowy, legendy gdańskie), po uczęszczanie trasami proponowanymi przez same dzieci i młodzież.


Po trasach można się poruszać samodzielnie, przy pomocy mapki lub wziąć udział w zorganizowanym spacerze z profesjonalną przewodniczką Ewą Czerwińską oraz Ewą Kowalską, autorką bloga turystycznego iBedeker.

 

 

 

 

Fot. Larysa Salamacha

Projekt i wykonanie: Mehowmy